Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat

Tabel 27 Verantwoordingsstaat 2020 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

133.782

133.782

5.890

149.388

143.106

5.939

15.606

9.324

49

           
 

Beleidsartikelen

133.782

133.782

5.890

149.388

143.106

5.939

15.606

9.324

49

1

Raad van State

67.034

67.034

1.950

78.389

72.711

1.280

11.355

5.677

‒ 670

2

Algemene Rekenkamer

33.140

33.140

1.217

32.879

33.276

1.136

‒ 261

136

‒ 81

3

De Nationale ombudsman

19.800

19.800

2.189

21.932

20.814

2.817

2.132

1.014

628

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

4.434

4.434

199

6.715

6.801

439

2.281

2.367

240

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.908

1.908

60

2.096

2.096

53

188

188

‒ 7

7

Kabinet van de Gouverneur van Curacao

2.896

2.896

200

2.607

2.607

121

‒ 289

‒ 289

‒ 79

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.105

2.105

75

2.133

2.133

92

28

28

17

9

Kiesraad

2.465

2.465

0

2.637

2.668

1

172

203

1

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence