Base description which applies to whole site

12. De verantwoordingsstaat van het BES-fonds

Tabel 31 Verantwoordingsstaat 2020 van het BES-fonds (H) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie1

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.875

41.875

41.875

51.304

51.304

51.304

9.429

9.429

9.429

           

1

BES-fonds

41.875

41.875

41.875

51.304

51.304

51.304

9.429

9.429

9.429

1

Stand inclusief mutaties van de vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1).

Licence