Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Focusonderwerp 2020, naleving CW 3.1

Er zijn in 2020 in het kader van de CW3.1 pilot van de operatie Inzicht in Kwaliteit geen voorstellen aan de Kamer gestuurd met een bijlage ‘Onderbouwing en evaluatie (CW3.1)’ die betrekking hebben op de begroting van Buitenlandse Zaken. In de periode van de pilot (1 juni ‒ 31 december) zijn geen wetsvoorstellen gedaan, noch beleidsvoorstellen met een aanzienlijk financieel belang. Uitzondering hierop is de begroting van Buitenlandse Zaken, die de status van Wet heeft. Deze is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.

Ook in de periode van 2020 voorafgaand aan de invoering van de pilot (van 1 januari tot en met 31 mei), zijn er geen wetsvoorstellen of beleidsvoorstellen met een aanzienlijk financieel belang naar het parlement gestuurd.

Licence