Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 - Versterkte internationale rechtsorde

Soort onderzoek

Titel/ onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

2016

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Nederland als gastland voor internationale organisaties

20181

3. Overig onderzoek

  
1

Tot 2018 maakte de beleidsdoelstelling Gastlandbeleid onderdeel uit van beleidsartikel 4. De evaluatie van het gastlandbeleid is daarom meegenomen in de doorlichting van beleidsartikel 4 die in 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Artikel 2 - Veiligheid en stabiliteit

Soort onderzoek

Titel/ onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

IOB Beleidsdoorlichting van ontwapening, wapenbeheersing, non-proliferatie van massavernietigingswapens en exportcontrole van strategische goederen

2019

 

Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

2016

 

IOB Beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid1

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Netherlands Atlantic Association

2020

 

Pragmatisme voorbij: evaluatie Nederlandse inzet GVDB

2020

 

Subsidie: The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT)

2017

 

MENA beurzenprogramma

2019

 

NFRP politieke partijenprogramma

20212

3. Overig onderzoek

  
 

Cybersecurity

20213

 

Review of the monitoring systems of three projects in Syria – AJACS, White Helmets and NLA

2018

 

Humanitair ontmijnen

2019

1

Deze beleidsdoorlichting combineert onderdelen van de sub-artikelen 3.2 en 2.5.

2

De evaluatie van het NFRP politieke partijenprogramma is in het najaar van 2020 afgerond. Het kabinet zal in het voorjaar van 2021 middels een Kamerbrief een appreciatie van de evaluatie-uitkomsten geven.

3

De evaluatie Internationaal Cybersecuritybeleid zal in 2021 worden afgerond. De Terms of Reference voor dit onderzoek is gepubliceerd op de website van IOB.

Artikel 3 - Effectieve Europese Samenwerking

Soort onderzoek

Titel/ onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

IOB Beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid1

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie van de verdragsmatige Benelux-samenwerking (Benelux Unie)

2020

3. Overig onderzoek

  
 

De wil van het Volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa

2017

 

Assessing European Neighbourhood Policy – Perspectives from the Literature

2017

1

Deze beleidsdoorlichting combineert onderdelen van de sub-artikelen 3.2 en 2.5.

Artikel 4 - Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Soort onderzoek

Titel/ onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Diversiteit en samenhang. Beleidsdoorlichting BZ begrotingsartikel 4: consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

20191

 

Cultuur als kans. Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009-2014

2016

 

Beleidsdoorlichting publieksdiplomatie 2010-2014

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

De burger centraal? Consulaire dienstverlening in beweging 2011-2018

2019

 

Evaluatie subsidieregeling gedetineerdenbegeleiding

2017

3. Overig onderzoek

  
1

Tot 2018 maakte de beleidsdoelstelling Gastlandbeleid onderdeel uit van beleidsartikel 4. De evaluatie van het gastlandbeleid is daarom meegenomen in de doorlichting van beleidsartikel 4 die in 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Licence