Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Inhuur externen

Ministerie van Buitenlandse Zaken Verslagjaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

784

2. Organisatie- en Formatieadvies

0

3. Beleidsadvies

1.061

4. Communicatieadvisering

0

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.845

5. Juridisch Advies

69

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

54

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

210

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

333

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

32.490

Ondersteuning bedrijfsvoering

32.490

Totaal uitgaven inhuur externen

34.668

  

Toelichting

 

Uitgaven ambtelijk personeel

406.218

Uitgaven externe inhuur

26.065

Totaal van de personele uitgaven

432.283

  

Percentage inhuur

6,03%

Licence