Base description which applies to whole site

3.2 Overzicht COVID-19 steunmaatregelen

Overzicht coronasteunmaatregelen - Buitenlandse Zaken - Hoofdstuk V

Artikel

Maatregel

Realisatie 2020

Verplichtingen 2020

Relevante Kamerstukken

2.1

Programma Ondersteuning Beleid1

3,0

3,0

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

4.1

Bijzondere bijstand buitenland2

6,6

6,6

Incidentele suppletoire begroting

4.4

Programma Ondersteuning Beleid - non ODA3

4,3

4,3

Kamerstuk 35 450 V nr. 2

4.4

Programma Ondersteuning Beleid; o.a.4 Steunverzoeken EU/NAVO

3,5

3,5

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

4.4

Extra toezegging Suriname5

0,2

1,5

Tweede suppletoire begroting

1

Dit betreft EUR 4 miljoen als onderdeel van het brede COVID-19 steunpakket [Kamerstuk II 33 625, nr. 320], waarvan uiteindelijk EUR 1,5 miljoen is opgenomen in de BHOS begroting. Dit omdat de betaling aan het revolverende medisch fonds van de NAVO geen doorgang heeft gevonden. De overbesteding van 0,5 miljoen wordt gecompenseerd met een onderbesteding van 0,5 miljoen voor artikel 4.4.

2

Dit betreft EUR 6,6 miljoen voor een convenant tussen de rijksoverheid, verzekeraars en reisbranche getiteld «bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)». Dit convenant is tot stand gekomen uit een hechte samenwerking tussen de publieke en private sector. Doel van het convenant is om een veilige terugkeer naar Nederland van Nederlandse reizigers te waarborgen of – waar dat onverhoopt niet mogelijk is – in urgente gevallen tijdelijk te helpen om een veilig verblijf in het buitenland mogelijk te maken.

3

Dit betreft EUR 5,3 miljoen voor noodhulpverzoeken uit diverse landen in het kader van de COVID-19 pandemie. Dit budget is onder meer ingezet voor technische ondersteuning en crisis response, onderzoeksprogramma’s, de aanschaf van medische hulpmiddelen en het mitigeren van de socio-economische gevolgen van de crisis.

4

Dit betreft EUR 4 miljoen als onderdeel van het brede COVID-19 steunpakket [Kamerstuk II 33 625, nr. 320]. De uiteindelijke onderbesteding van 0,5 miljoen wordt gecompenseerd met de overbesteding op artikel 2.1. Zie ook noot 1.

5

In de UVR is er een extra toezegging van EUR 1,5 miljoen gedaan voor het steunpakket medische hulpmiddelen aan Suriname. Het totale steunpakket aan Suriname bedraagt daarmee EUR 3,5 miljoen.

Licence