Base description which applies to whole site

I Saldibalans per 31 december 2020

Saldibalans per 31 december 2020 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

11.150.628

 

10.552.421

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

862.718

 

805.175

3

Liquide middelen

66.439

 

52.969

     
     

4a

Rekening-courant RHB

10.348.688

 

9.792.688

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

86.952

 

90.813

7

Schulden buiten begrotingsverband

92.613

 

98.340

Subtotaal intra-comptabel

11.304.019

 

10.696.203

Subtotaal intra-comptabel

11.304.019

 

10.696.203

          

Extra-comptabele posten

       

10

Vorderingen

9.127

 

8.961

10a

Tegenrekening vorderingen

9.127

 

8.961

11a

Tegenrekening extra-comptabele schulden

10

 

230

11

Schulden

10

 

230

12

Voorschotten

1.006.289

 

370.445

12a

Tegenrekening voorschotten

1.006.289

 

370.445

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

176.743

 

176.743

13

Garantieverplichtingen

176.743

 

176.743

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

970.127

 

1.291.812

14

Andere verplichtingen

970.127

 

1.291.812

15

Deelnemingen

22.070

 

22.070

15a

Tegenrekening deelnemingen

22.070

 

22.070

Subtotaal extra-comptabel

2.184.366

 

1.870.261

Subtotaal extra-comptabel

2.184.366

 

1.870.261

          

Totaal

13.488.385

 

12.566.464

Totaal

13.488.385

 

12.566.464

Licence