Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. Departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

10 078 250

10 351 909

787 390

10 828 952

11 150 636

862 722

750 702

798 727

75 332

           
 

Beleidsartikelen

9 255 397

9 529 056

745 940

10 022 428

10 344 112

808 288

767 031

815 056

62 348

           

1

Versterkte internationale rechtsorde

111 696

125 788

 

105 565

124 879

 

‒ 6 131

‒ 909

 

2

Veiligheid en stabiliteit

267 433

280 326

1 242

229 165

233 297

0

‒ 38 268

‒ 47 029

‒ 1 242

3

Europese samenwerking

8 825 395

9 069 744

693 824

9 609 669

9 905 692

787 047

784 274

835 948

93 223

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

50 873

53 198

50 874

78 029

80 244

21 241

27 156

27 046

‒ 29 633

           
 

Niet-beleidsartikelen

822 853

822 853

41 450

806 524

806 524

54 434

‒ 16 329

‒ 16 329

12 984

           

5

Geheim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Nog onverdeeld

3 027

3 027

 

0

0

 

‒ 3 027

‒ 3 027

 

7

Apparaat

819 826

819 826

41 450

806 524

806 524

54 434

‒ 13 302

‒ 13 302

12 984

           

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, de eerste incidentele suppletoire begroting en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB(s), die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

Deze incidentele suppletoire begroting betreft een convenant tussen de rijksoverheid, verzekeraars en reisbranche, getiteld «bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19)». Teneinde uitvoering te geven aan dit convenant was een aanvulling noodzakelijk op de financiële middelen voor consulaire bijstand van EUR 6,6 miljoen in 2020. Dit wordt verantwoord op artikelonderdeel 4.1 Consulaire bijstand.

Licence