Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 93: Geheim

Tabel 35 Budgettaire gevolgen van nie-beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Vastgestelde Begroting 2020

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

2.433

3.318

2.536

3.574

3.249

3.048

201

         

93.1

Geheime uitgaven

       
 

Geheime uitgaven

2.433

3.318

2.536

3.574

3.249

3.048

201

         
 

Ontvangsten

88

145

1.043

10

397

0

397

Licence