Base description which applies to whole site

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

           
 

Programma-uitgaven

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

93.1

Geheim

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence