Base description which applies to whole site

18. WNT-verantwoording 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2020 € 201.000.

Tabel 113 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. P.J. Aalbersberg

Nationaal Coördinator Terrrorismebestrijding en Veiligheid JenV

  

1 (1)

nee

185.899 (150.376)

21.883 (19.258)

207.782 (169.634)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

DG BZK

1-5-2020

 

1

nee

119.868

14.611

134.479

134.549

 

BZK/TMG

Dhr. G.J.C.M. Bakker

Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen JenV

  

1 (1)

nee

173.994 (158.760)

21.474 (20.695)

195.468 (179.455)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.J. Barendse

Buitengewoon Adviseur BZK

 

14-9-2020

1 (1)

nee

122.221 (158.850)

15.146 (20.556)

137.367 (179.406)

140.975

 

BZK/TMG

Dhr. J.W.H.M. Beaujean

DG JenV

1-6-2020

 

1

nee

85.100

12.186

97.286

117.525

 

BZK/TMG

Mevr. A. van Berckel-van de Langemheen

Hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst JenV

  

1 (1)

nee

173.613 (158.347)

21.496 (20.586)

195.109 (178.933)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.C. Beens

DG LNV

1-12-2020

 

1

nee

12.239

1.723

13.962

17.025

 

BZK/TMG

Mevr. H.J. Beentjes

Hoofddirecteur Financiën Management en Control IenW

  

1 (1)

nee

155.761 (144.528)

21.007 (20.212)

176.768 (164.740)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. A. Berg

DG VWS

 

1-9-2020

1 (1)

nee

121.446 (165.807)

14.455 (20.817)

135.901 (186.624)

134.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. R.A.C. Bertholee

Buitengewoon Adviseur BZK

 

17-11-2020

0,89 (0,92)

nee

127.325 (134.074)

16.566 (18.710)

143.891 (152.784)

156.699

 

BZK/TMG

Mevr. A.W.H. Bertram

DG BZK

  

1 (1)

nee

179.141 (169.335)

21.796 (20.908)

200.937 (190.243)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. E.A. Bien

Hoofddirecteur Financiën en Control DEF

  

1 (1)

nee

161.952 (139.557)

20.921 (20.028)

182.873 (159.585)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG IenW

  

1 (1)

nee

182.206 (173.048)

21.907 (20.946)

204.113 (193.994)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

DG OCW

  

1 (1)

nee

184.929 (171.591)

21.862 (20.983)

206.791 (192.574)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.G. Bos

Buitengewoon Adviseur BZK

 

17-8-2020

1 (1)

nee

106.722 (160.756)

19.040 (20.665)

125.762 (181.421)

125.762

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. van den Bos

IG IenW

  

1 (1)

nee

186.383 (172.737)

21.899 (21.051)

208.283 (193.788)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. J.M.G. Brandt

SG BZ

 

1-9-2020

1 (1)

nee

103.857 (170.913)

14.613 (20.888)

118.470 (191.801)

134.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

DG BZK

  

1 (1)

nee

186.487 (172.889)

21.897 (21.064)

208.384 (193.953)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J. Brug

DG VWS

  

1 (1)

nee

184.388 (171.138)

21.953 (21.059)

206.341 (192.197)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

DG SZW. Vanaf 1-9-2020 SG AZ

  

1 (1)

nee

185.386 (171.054)

21.928 (20.892)

207.314 (191.946)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG IenW

  

1 (1)

nee

177.994 (168.988)

21.655 (20.874)

199.649 (189.862)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.R.P.M. Camps

SG EZK

 

1-9-2020

1 (1)

nee

126.156 (172.129)

14.646 (20.926)

140.802 (193.055)

134.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. R.W.C. Clabbers

DG IenW

1-11-2020

 

1

nee

23.837

3.450

27.287

33.500

 

BZK/TMG

Mevr. G.E.A. van Craaikamp

SG DEF

  

1 (1)

nee

182.482 (168.229)

21.790 (20.710)

204.272 (188.939)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. A. van Dam

DG JenV

1-9-2020

 

1

nee

52.703

7.120

59.823

67.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.A.A.M. van Diemen- Steenvoorde

IG VWS. Vanaf 1-6-2020 DG VWS.

  

1 (1)

nee

181.940 (180.792)

22.153 (21.239)

204.093 (202.031)

201.687

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. A.G. van Dijk

DG JenV

  

1 (1)

nee

151.436 (148.377)

21.251 (20.319)

172.687 (168.696)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. H.A.M. van Dongen

DG LNV

  

1 (1)

nee

165.764 (150.014)

21.287 (20.028)

187.051 (170.042)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

DG IenW. Vanaf 1-9-2020 SG IenW.

  

1 (1)

nee

185.853 (173.006)

21.906 (20.979)

207.759 (193.985)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

DG VWS. Vanaf 1-2-2020 SG FIN

  

1 (1)

nee

186.451 (173.021)

21.911 (20.965)

208.362 (193.986)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. E. den Dunnen-Heijblom

Plv. SG LNV

1-6-2020

 

1

nee

94.899

12.467

107.366

117.525

 

BZK/TMG

Mevr. M.A.W. Eckenhausen

IG VWS

1-9-2020

 

1

nee

55.090

6.819

61.909

67.000

 

BZK/TMG

Dhr. W.A. van Ee

Plv. SG BZ

  

1 (1)

nee

161.838 (150.564)

21.242 (20.226)

183.080 (170.790)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. A.J.I. van den Ende

DG BZ

  

1 (1)

nee

160.546 (42.046)

21.127 (5.034)

181.673 (47.080)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.M. Frequin

Buitengewoon Adviseur BZK

  

1 (1)

nee

185.411 (172.051)

21.882 (21.003)

207.293 (193.054)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG EZK

  

1 (1)

nee

186.512 (169.211)

21.792 (21.051)

208.304 (190.262)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. M.P. van Gastel

Buitengewoon Adviseur BZK

  

1 (1)

nee

175.578 (164.752)

21.871 (20.985)

197.449 (185.737)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. M. Gazenbeek

Plv. SG DEF

  

1 (1)

nee

160.965 (149.398)

21.155 (20.345)

182.120 (169.743)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. L.B.J. van Geest

Directeur Centraal Planbureau EZK

 

1-2-2020

1 (1)

nee

22.613 (172.920)

1.829 (21.080)

24.442 (194.000)

17.025

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. E. Gerritsen

SG VWS

  

1 (1)

nee

186.539 (172.885)

21.906 (21.051)

208.445 (193.936)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

SG LNV

  

1 (1)

nee

186.215 (172.842)

22.054 (21.157)

208.269 (193.999)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. B. ter Haar

Buitengewoon Adviseur BZK. Vanaf 1-7-2020 ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

179.984 (167.545)

21.789 (20.817)

201.773 (188.362)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. D.A. Hak

DG FIN

1-8-2020

 

1

nee

73.265

9.138

82.403

84.025

 

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

SG OCW

  

1 (1)

nee

185.998 (172.581)

21.893 (21.007)

207.892 (193.588)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. H.A. Harmsma

Algemeen Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EZK. Vanaf 1-9-2020 DG OCW

  

1 (1)

nee

165.238 (151.902)

21.318 (20.345)

186.556 (172.247)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.F. Hasekamp

DG FIN. Vanaf 1-3-2020 Directeur Centraal Planbureau EZK

  

1 (1)

nee

185.904 (170.741)

21.840 (20.958)

207.744 (191.699)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. D.G.T.M. Heerschop

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

185.900 (93.519)

21.883 (12.255)

207.782 (105.774)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

DG IenW. Vanaf 1-9-2020 ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

186.255 (172.928)

21.953 (21.072)

208.208 (194.000)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. K. van der Heijden

DG BZ

  

1 (1)

nee

157.591 (61.918)

21.024 (8.257)

178.615 (70.175)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. C.A. Herstel

DG SZW

  

1 (1)

nee

170.402 (89.649)

21.372 (11.868)

191.774 (101.517)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

Buitengewoon Adviseur BZK

  

1 (1)

nee

183.654 (170.068)

22.022 (21.126)

205.676 (191.194)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M.Huijts

SG AZ. Vanaf 1-9-2020 SG BZ

  

1 (1)

nee

185.185 (172.912)

21.908 (21.056)

207.093 (193.968)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. N. van Hulst

Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-9-2020

1 (1)

nee

114.753 (159.654)

19.247 (20.832)

134.000 (180.486)

134.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.H.M. de Jong

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

179.616 (166.931)

21.749 (20.876)

201.365 (187.807)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. C. Kaatee

DG SZW

1-10-2020

 

1

nee

36.715

5.227

41.942

50.525

 

BZK/TMG

Mevr. G.M. Keijzer-Baldé

Plv. SG EZK

1-5-2020

 

1

nee

110.070

13.856

123.926

134.549

 

BZK/TMG

Dhr. E.J. van Kempen

DG BZK

  

1 (1)

nee

176.047 (159.740)

21.503 (20.555)

197.550 (180.295)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.J.M. Kerkvliet

Algemeen Directeur Auditdienst Rijk FIN

  

1 (1)

nee

158.468 (143.463)

20.990 (20.186)

179.458 (163.649)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.J.A. Kerstens

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

186.905 (172.902)

16.498 (21.098)

203.402 (194.000)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. A.B.C. de Klerck

DG BZK

  

1 (1)

nee

177.996 (161.212)

21.535 (20.718)

199.531 (181.930)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. T.F. Kockelkoren

IG EZK

  

1 (1)

nee

158.130 (144.141)

20.991 (20.134)

179.121 (164.275)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. E.B.K. van Koesveld

DG VWS

  

1 (1)

nee

170.395 (43.812)

21.388 (5.083)

191.783 (48.895)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.C.D. Korvinus

IG JenV

1-1-2020

 

1

nee

157.002

21.228

178.230

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG BZK

  

1 (1)

nee

186.670 (172.953)

21.928 (21.046)

208.598 (193.999)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. K. Kuipers

Plv. SG SZW

  

1 (1)

nee

149.016 (15.062)

20.802 (2.355)

169.818 (17.417)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J. Kuipers

IG SZW

  

1 (1)

nee

185.277 (165.427)

21.755 (20.924)

207.032 (186.351)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. R.P. Lapperre

DG IenW

  

1 (1)

nee

179.246 (164.952)

21.646 (20.696)

200.892 (185.648)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.P.M. Lazeroms

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

181.223 (52.684)

21.829 (7.018)

203.052 (59.702)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. B. Leeftink

ABDTOPconsultant BZK. Vanaf 1-4-2020 Buitengewoon adviseur BZK met buitengewoon verlof zonder bezoldiging

  

1 (1)

nee

54.660 (170.705)

21.828 (20.950)

76.488 (191.655)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.R. Leijten

SG FIN

 

1-3-2020

1 (1)

nee

36.565 (172.129)

3.661 (21.021)

40.226 (193.150)

32.951

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. R.J.T. van Lint

IG LNV. Vanaf 1-5-2020 Buitengewoon Adviseur BZK

  

1 (1)

nee

157.854 (165.449)

21.664 (20.805)

179.518 (186.254)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. P.G. Lugtenburg

DG FIN

  

1 (1)

nee

171.991 (157.452)

21.481 (20.539)

193.472 (177.991)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.T. Mommaas

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving IenW

  

1 (1)

nee

169.064 (156.777)

21.479 (20.563)

190.543 (177.340)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

SG SZW

  

1 (1)

nee

183.823 (170.577)

21.835 (21.034)

205.658 (191.611)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. I.D. Nijboer

ABDTOPconsultant BZK

 

1-4-2020

1 (1)

nee

45.694 (139.170)

5.230 (20.135)

50.924 (159.305)

49.975

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. A.I. Norville

Plv. SG VWS

  

1 (1)

nee

157.940 (34.111)

21.109 (5.100)

179.049 (39.211)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. N.S.T. Obbink

ABDTOPconsultant BZK

6-7-2020

 

1

nee

82.590

10.386

92.976

98.303

 

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

SG IenW. Vanaf 1-9-2020 SG EZK

  

1 (1)

nee

186.396 (175.946)

21.935 (21.318)

208.331 (197.264)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

DG OCW. Per 1-9-2020 IG OCW

  

1 (1)

nee

186.253 (172.914)

21.999 (21.054)

208.252 (193.968)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.M. Osinga

DG LNV

  

1 (1)

nee

171.799 (156.846)

21.480 (20.635)

193.279 (177.481)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

185.798 (172.408)

21.894 (21.014)

207.690 (193.422)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. M.E.C. van der Plas

DG BZ

  

1 (1)

nee

166.073 (152.029)

21.312 (20.411)

187.385 (172.440)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. K. Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau VWS

  

1 (1)

nee

182.780 (162.728)

21.585 (20.804)

204.365 (183.532)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. A.C.C. Rebergen

Thesaurier-generaal FIN

  

1 (1)

nee

186.494 (172.871)

21.898 (21.082)

208.392 (193.953)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. S. Riedstra

SG JenV. Vanaf 1-3-2020 Directeur ABDTOPconsult BZK

  

1 (1)

nee

186.087 (172.815)

22.091 (21.184)

208.178 (193.999)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. H.J.I.M. de Rooij

Plv. SG EZK. Vanaf 15-2-2020 Plv. SG JenV

  

1 (1)

nee

174.153 (160.855)

21.514 (20.747)

195.667 (181.602)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.A. Roscam Abbing

DG JenV

23-10-2020

 

1

nee

28.438

3.946

32.384

38.443

 

BZK/TMG

Dhr. W.F. Saris

DG JenV

  

1 (1)

nee

174.850 (162.185)

21.564 (21.248)

196.414 (183.433)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. N.T. van Schelven

DG FIN

25-5-2020

 

1

nee

102.964

12.823

115.787

121.369

 

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

DG BZK. Vanaf 1-3-2020 SG JenV

  

1 (1)

nee

186.445 (174.963)

21.898 (21.278)

208.343 (196.241)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. S.A.E. Schrover

DG AZ

  

1 (1)

nee

179.277 (162.538)

21.663 (20.652)

200.940 (183.190)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG BZ

  

1 (1)

nee

186.645 (172.964)

21.928 (21.036)

208.573 (194.000)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. M.R. Schurink

SG BZK

  

1 (1)

nee

186.563 (169.734)

21.808 (20.929)

208.371 (190.663)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.H. Schutte

DG OCW

 

1-9-2020

1 (1)

nee

126.684 (174.582)

14.599 (21.263)

141.283 (195.845)

134.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.H. Slootmaker

DG IenW

1-9-2020

 

1

nee

51.187

6.934

58.121

67.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.H. Smink

DG FIN

1-6-2020

 

1

nee

104.665

12.793

117.458

117.525

 

BZK/TMG

Mevr. M. Sonnema

DG LNV. Vanaf 20-7-2020 DG VWS

  

1 (1)

nee

160.899 (159.508)

21.566 (20.641)

182.465 (180.149)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

Buitengewoon adviseur BZK met buitengewoon verlof zonder bezoldiging

   

nee

     

BZK/TMG

Dhr. G. van der Steenhoven

Hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instutuut IenW

  

1 (1)

nee

182.867 (169.700)

21.796 (20.921)

204.663 (190.621)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

DG FIN. Vanaf 1-3-2020 Buitengewoon Adviseur BZK

  

1 (1)

nee

186.682 (172.953)

21.928 (21.046)

208.610 (193.999)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.A. Vijlbrief

Buitengewoon adviseur BZK met buitengewoon verlof zonder bezoldiging

 

29-1-2020

 

nee

     

BZK/TMG

Dhr. F.W. Vijselaar

DG EZK

  

1 (1)

nee

166.533 (154.808)

21.432 (20.507)

187.965 (175.315)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. J. van der Vlist

Directeur ABDTOPconsult BZK

 

1-10-2020

1 (1)

nee

136.018 (164.006)

16.249 (20.801)

152.267 (184.807)

150.475

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. M. Vogelzang

IG OCW. Vanaf 1-4-2020 DG JenV

  

1 (1)

nee

186.311 (172.981)

21.905 (21.001)

208.216 (193.982)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. I.J. Vossenaar

DG OCW

1-10-2020

 

1

nee

39.883

5.148

45.031

50.525

 

BZK/TMG

Mevr. M. van Wallenburg

DG BZK

  

1 (1)

nee

163.246 (144.842)

21.230 (20.319)

184.476 (165.161)

201.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.K. Wesseling

DG FIN

1-4-2020

 

1

nee

135.144

15.985

151.129

151.025

Introductie IKB1

BZK/TMG

Dhr. J.C.S. Wijnands

DG DEF

  

1 (1)

nee

168.174 (151.805)

21.372 (20.442)

189.546 (172.247)

201.000

 

BZK/TMG

Mevr. B. Wolfensberger

DG OCW

  

1 (1)

nee

185.831 (172.871)

21.907 (21.064)

207.738 (193.935)

201.000

Introductie IKB1

BZK/TMG

Mevr. A.N. Wouters

Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-4-2020

1 (1)

nee

51.925 (168.550)

5.441 (20.890)

57.366 (189.442)

49.975

Introductie IKB1

1

De overschrijding is uitsluitend het gevolg van uitbetaling als gevolg van de wijzing van de betalingssystematiek van deze inkomensonderdelen door de bij CAO Rijk afgesproken start van het Individueel Keuzebudget. De overschrijding beperkt zich tot de uitbetaling in mei 2020 van de reservering van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering uit 2019. Deze uitbetaling is dan ook toe te schrijven aan dat jaar of - indien in 2019 daarvoor onvoldoende WNT-ruimte resteert - aan eerdere jaren waar wel nog WNT-ruimte resteerde. De overschrijding beperkt zich tot de uitbetaling in mei 2020 van de reservering van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering uit 2019.

Tabel 114 Bezoldiging van topfunctionarissen Huis voor klokkenluiders

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

BZK/Huis voor klokkenluiders

mevr. M.P.A. Bouman

Bestuurslid

  

0,47 (0,47)

nee

70.805 (50.498)

9.872 (7.779)

80.677 (58.277)

94.886

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. J.P. van der Meij

Bestuurslid

  

0,47 (0,47)

nee

70.805 (50.498)

9.872 (7.776)

80.677 (58.274)

94.886

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. W.B.M. Tomesen

Voorzitter

  

0,78 (0,78)

nee

123.399 (115.384)

16.512 (15.875)

139.911 (131.259)

156.333

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane1

Secretaris-directeur

1-10-2018

 

461 uur

> 12 maanden

37.500

  

75.900

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane

Secretaris-directeur

1-1-2019

 

1373 uur

> 12 maanden

112.500

  

195.300

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane

Secretaris-directeur

1-10-2019

 

463 uur

> 12 maanden

37.500

  

48.899

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane

Secretaris-directeur

1-1-2020

31-10-2020

1529 uur

< 12 maanden

125.000

  

167.959

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane

Secretaris-directeur

1-11-2020

 

1

nee

19.048

3.371

22.419

33.500

 
1

In 2020 vindt publicatie plaats over de jaren 2018, 2019 en 2020 omdat de gehele facturering inhuur in 2020 heeft plaatsgevonden

Tabel 115 Bezoldiging van topfunctionarissen huurcommissie

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.M.L. Niederer

Voorzitter

 

1-3-2020

0,4

nee

16.442 (40.690)

1.370 (6.605)

17.812 (47.295)

13.180

Introductie IKB1

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.W.A. van Dijk

Voorzitter

1-10-2020

 

0,4

nee

14.177

2.081

16.258

20.350

 

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.A.M. Schuurbiers

Plv. Voorzitter

24-4-2020

 

0,4

nee

26.695

4.031

30.726

55.289

 
1

De overschrijding is het gevolg van introductie IKB en in 2020 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering en kan worden toegerekend aan eerdere jaren. Hierdoor is er in 2020 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

Tabel 116 Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte(+ tussen haakjes omvang in 2019)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)(+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn(+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020(+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering en bedrag

BZK/DGBRW

Topmanager

  

1

191.573

16.479

208.052

201.000

7.0521

1

Overschrijding is het gevolg van incidentele betalingen, namelijk uitbetaling VT en EJU over 2019 zowel als uitbetaling IKB en spaarverlof in het jaar 2020. Betrokkene is met ontslag gegaan waarbij vervolgens aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen functionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionarishebben neergelegd en die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar aangemerkt worden als topfunctionaris. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen(en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.

Licence