Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Tabel 117 Overzichtstabel inzake rwt’s en zbo's van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Bedragen x € 1.000).

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo1

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen1

Bijzonderheden

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

7.862

7.694

0

0

Nee

Referendum Comississie

0

0

0

0

Ja

Bijzonderheden

Het ZBO is opgeheven.

Huis voor klokkenluiders

3.073

4.737

0

0

Nee

Huurcommissie

6.570

8.816

0

0

Nee

Stichting Visitatie Woningcorporaties

0

0

0

0

Nee

Kadaster

45.414

47.427

6.469

8.113

Nee

1

De gerealiseerde bijdragen zijn opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de zbo’s.

Licence