Base description which applies to whole site

5.4 Artikel 14. VUT-fonds

Tabel 23 Nog onverdeeld: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting 2020, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

14.1 VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

51.007

0

0

0

0

0

0

Licence