Base description which applies to whole site

4.8 Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst

Vanaf de ontwerpbegroting 2019 kent de begroting van BZK een nieuwe begrotingsstructuur. In deze nieuwe begrotingsstructuur is beleidsartikel 8 samengevoegd met beleidsartikel 7. De middelen voor het begrotingsjaar 2019 en verder worden verantwoord in beleidsartikel 7.

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Kwaliteit Rijksdienst (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

25.341

48.620

78.884

0

0

0

0

        

Uitgaven

24.897

47.648

74.031

0

0

0

0

        

8.1 Kwaliteit Rijksdienst

24.897

47.648

74.031

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

3.600

3.600

3.600

0

0

0

0

Fysieke Werkomgeving Rijk

200

200

200

0

0

0

0

A&O-fonds

3.400

3.400

3.400

0

0

0

0

Opdrachten

9.399

9.931

6.873

0

0

0

0

Bedrijfsvoering Rijk

9.399

9.931

6.873

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo’s/rwt’s

0

57

420

0

0

0

0

Bijdragen aan het CBS

0

3

23

0

0

0

0

Bijdragen aan de VNG

0

54

0

0

0

0

0

Bedrijfsvoering Rijk

0

0

397

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

11.898

34.060

62.686

0

0

0

0

Logius

2.112

2.067

3.500

0

0

0

0

RidM (Bedrijfsvoering Rijk)

100

0

0

0

0

0

0

FMHaaglanden

1.000

0

1.582

0

0

0

0

UBR

708

7.493

2.927

0

0

0

0

UBR lage loonschalen

1.223

0

0

0

0

0

0

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

5.755

6.709

7.416

0

0

0

0

P-Direkt

1.000

2.210

0

0

0

0

0

SSC-ICT

0

15.231

45.804

0

0

0

0

Rijkswaterstaat

0

200

0

0

0

0

0

DICTU

0

150

275

0

0

0

0

Bedrijfsvoering beleid

0

0

1.182

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

452

0

0

0

0

Bedrijfsvoering Rijk

0

0

452

0

0

0

0

        

Ontvangsten

10.347

90.455

37.074

0

0

0

0

Licence