Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 66 Samenvattende verantwoordingsstaat 2020 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en

(4) Realisatie

 

begroting

 

vastgestelde begroting

t-1

Baten-lastenagentschap DUO

    

Totale baten

322.076

349.559

27.483

337.010

Totale lasten

322.076

346.854

24.778

336.125

Saldo van baten en lasten

0

2.705

2.705

885

     

Totale kapitaaluitgaven

45.600

41.173

‒ 4.427

34.219

Totale kapitaalontvangsten

27.500

28.241

741

22.125

     

Baten-lastenagentschap NA

    

Totale baten

45.153

46.315

1.162

43.325

Totale lasten

45.153

44.179

‒ 974

43.124

Saldo van baten en lasten

0

2.136

2.136

201

     

Totale kapitaaluitgaven

160

683

523

769

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

600

Licence