Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 65 Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

44.009.449

42.705.112

1.364.345

47.291.756

44.461.515

1.519.484

3.282.307

1.756.403

155.139

           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.360.854

21.093.444

1.173.139

24.133.382

21.859.596

1.323.001

1.772.528

766.152

149.862

 

Beleidsartikelen

         

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.412.944

4.679.783

4.000

4.993.746

4.864.049

5.082

580.802

184.266

1.082

6

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

3.773.125

3.511.341

2.211

296.257

94.542

998

7

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

5.730.555

5.418.229

15

432.561

215.231

‒ 1

8

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

21.359

12.810

10

8.549

‒ 20

‒ 89

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

5.171.220

5.171.220

1.051.508

‒ 49.878

‒ 49.878

115.359

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

69.366

69.366

2.353

‒ 8.073

‒ 8.073

‒ 1.519

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

13.664

13.664

252.994

248

248

26.366

14

Cultuur

2.351.993

1.004.072

494

2.864.257

1.356.245

5.447

512.264

352.173

4.953

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

1.211.339

1.149.725

154

‒ 1.931

‒ 22.721

53

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

3.764

12.014

35

‒ 1.862

‒ 3.153

35

 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

280.987

280.933

3.192

3.591

3.537

2.625

           
 

Basis- en Voorgezet onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

23.158.374

22.601.919

196.483

1.509.779

990.251

5.277

 

Beleidsartikelen

         

1

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

12.603.439

12.226.291

26.681

900.186

552.679

‒ 280

3

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

9.265.679

9.135.685

6.507

501.582

389.272

‒ 884

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

173.761

155.273

6.409

15.641

‒ 13.245

‒ 2.591

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

1.115.495

1.084.670

156.886

92.370

61.545

9.032

Licence