Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2020 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2020 €201.000.

WNT-verantwoording 2020 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam functionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienst verband in FTE (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuurbasis (nee; < = 12 kalendermaanden > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering overschrijding (indien van toepassing)

Centrale Commissie Dierproeven

Blaauboer, B.

vice-voorzitter

  

0,11 (0,11)

nee

12.092 (11.779)

 

12.092 (11.779)

22.110

 

Centrale Commissie Dierproeven

Hellebrekers, L.J.

voorzitter

  

0,22 (0,22)

nee

26.368 (25.508)

 

26.368 (25.508)

44.220

 

Centrale Commissie Dierproeven

Klatter, F.A.

lid

  

0,11 (0,11)

nee

12.949 (11.697)

 

12.949 (11.697)

22.110

 

Centrale Commissie Dierproeven

Stassen, E.N.

lid

  

0,11 (0,11)

nee

12.092 (11.697)

 

12.092 (11.697)

22.110

 

Centrale Commissie Dierproeven

Veld, M. ter

lid

  

0,11 (0,11)

nee

12.433 (12.118)

 

12.433 (12.118)

22.110

 

Grondkamer Noord

Berg, R.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.160 (4.232)

 

6.160 (4.232)

14.070

 

Grondkamer Noord

Burgsteden, A.G. van

lid

  

0,07 (0,07)

nee

2.398 (3.247)

 

2.398 (3.247)

14.070

 

Grondkamer Noord

T.K. Hoogslag

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.159 (27.877)

5.164 (4.853)

35.323 (32.730)

58.290

 

Grondkamer Noord

Idsardi J

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.785 (4.961)

 

5.785 (4.961)

14.070

 

Grondkamer Noord

Keurentjes, F.A.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.271 (4.979)

 

3.271 (4.979)

14.070

 

Grondkamer Noord

Kraak, D

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.802 (4.165)

 

3.802 (4.165)

14.070

 

Grondkamer Noord

Panman R.G

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.234 (5.359)

 

5.234 (5.359)

14.070

 

Grondkamer Noordwest

Bakker. R

lid

  

0,07 (0,07)

nee

10.901 (7.202)

 

10.901 (7.202)

14.070

 

Grondkamer Noordwest

Giesen, S.H.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

11.229 (12.231)

 

11.229 (12.231)

14.070

 

Grondkamer Noordwest

Jaarsveld, J.M.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.159 (27.877)

5.164 (4.853)

35.323 (32.730)

58.290

 

Grondkamer Noordwest

Knook, N.G.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.960 (9.232)

 

5.960 (9.232)

14.070

 

Grondkamer Noordwest

Schaik, G.M. van[1]

lid

  

0,07 (-)

nee

7.371 (-)

 

7.371 (-)

14.070

 

Grondkamer Noordwest

Wassenaar, N.C.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.506 (7.128)

 

5.506 (7.128)

14.070

 

Grondkamer Noordwest

Willemink, J.H.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.798 (6.359)

 

4.798 (6.359)

14.070

 

Grondkamer Oost

Aalberts W.J

lid

  

0,07 (0,07)

nee

8.497 (11.421)

 

8.497 (11.421)

14.070

 

Grondkamer Oost

Bouman, H.B.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.379 (13.244)

 

7.379 (13.244)

14.070

 

Grondkamer Oost

Daalen, J.K.B. van

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.159 (27.877)

5.164 (4.853)

35.323 (32.730)

58.290

 

Grondkamer Oost

Doeschot, B.E.G. ten

lid

  

0,07 (0,07)

nee

10.166 (2.106)

 

10.166 (2.106)

14.070

 

Grondkamer Oost

Geene, A.G.R.C.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

10.924 (1.944)

 

10.924 (1.944)

14.070

 

Grondkamer Zuid

Coppens, C.A.A.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

10.809 (11.111)

 

10.809 (11.111)

14.070

 

Grondkamer Zuid

Drummen, D.P.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.983 (6.723)

 

7.983 (6.723)

14.070

 

Grondkamer Zuid

Ham, J.P.M. van der

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.159 (27.877)

5.164 (4.853)

35.323 (32.730)

58.290

 

Grondkamer Zuid

Helvoort, P.J.T.E. van1

lid

  

0,07 (-)

nee

11.500 (-)

 

11500 (-)

14.070

 

Grondkamer Zuid

Janssen, H.G.J.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.811 (11.390)

 

7.811 (11.390)

14.070

 

Grondkamer Zuid

Kakkenberg, M.1

lid

  

0,07 (-)

nee

7.607 (-)

 

7.607 (-)

14.070

 

Grondkamer Zuidwest

Bassa, D.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.071 (6.075)

 

3071 (6.075)

14.070

 

Grondkamer Zuidwest

Eijk, P.J. van der

lid

  

0.07 (0,07)

nee

2.849 (5.380)

 

2.849 (5.380)

14.070

 

Grondkamer Zuidwest

Habben Jansen, C

lid

  

0.07 (0,07)

nee

3.071 (9.356)

 

3.071 (9.356)

14.070

 

Grondkamer Zuidwest

Kubber, F. de

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.252 (7.607)

 

4.252 (7.607)

14.070

 

Grondkamer Zuidwest

Oostdam J.J.H.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.384 (7.493)

 

5.384 (7.493)

14.070

 

Grondkamer Zuidwest

Witsiers, H.A.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.159 (27.877)

5.164 (4.853)

35.323 (32.730)

58.290

 

Kamer voor de binnenvisserij

Bartelse, L.W.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30,719 (27.877)

5.164 (4.853)

35.883 (32.730)

58.290

 

Kamer voor de binnenvisserij

Gils, W.M.A. van**

lid

  

‒ 0,07

nee

(2795)

 

(2795)

14070

 

Kamer voor de binnenvisserij

Hoetmer, R.**

lid

  

‒ 0,07

nee

(3962)

 

(3962)

14.070

 

Kamer voor de binnenvisserij

Holtman, H.J**

lid

 

09-03-2020

‒ 0,07

nee

(2.511)

 

(2.511)

2.614

 

Kamer voor de binnenvisserij

Janssen, J.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.811 (11.390)

 

7.811 (11.390)

14.070

 

Kamer voor de binnenvisserij

Lok, S.**

lid

  

‒ 0,07

nee

(2.631)

 

(2.631)

14.070

 

Kamer voor de binnenvisserij

Michielsen, A.F.M.**

lid

  

‒ 0,07

nee

(2.552)

 

(2.552)

14.070

 

Kamer voor de binnenvisserij

Veenman, R.1

lid

  

0,07 (-)

nee

1.888 (-)

 

1.888 (-)

14.070

 

Kamer voor de binnenvisserij

Wit, A. de

lid

  

0,07 (-)

nee

2.684 (-)

 

2.684 (-)

14.070

 

Grondkamer Noord, Zuid en Zuidwest, (plv.) Oost en Kamer voor de binnenvisserij

Lubbers, C.M.

secretaris

  

1.00 (1,00)

nee

90.048 ( 83.687)

15.083 (14.209)

105.131 (97.896)

201.000

 

Kamer voor de binnenvisserij, Grondkamer Noordwest, Oost

Mul, A.

secretaris

  

1.00 (1,00)

nee

73.718 (62.977)

11.851 (11.075)

85.569 (74.052)

201.000

 

Raad voor Plantenrassen

Bartelink, H.H. **

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Dons, J.J.M.1

lid

  

0,1 (-)

nee

1.969 (-)

 

1.969 (-)

20.100

 

Raad voor Plantenrassen

Groenewoud, C.J.A.

secretaris

  

1,00 (0,975)

nee

86.997 (77.092)

18.580 (16.920)

105.576 (94.012)

201.000

 

Raad voor Plantenrassen

Haar, H. van de1

lid

  

0,1 (-)

nee

1.843 (-)

 

1.843 (-)

20.100

 

Raad voor Plantenrassen

Kasse, D.1

lid

  

0,1 (-)

nee

1.955 (-)

 

1.955 (-)

20.100

 

Raad voor Plantenrassen

Keijzer, P

lid

  

0,10 (-)

nee

1.866 (-)

 

1.866 (-)

20.100

 

Raad voor Plantenrassen

Meijerink, G.A.A.M.

lid

  

0,10 (0,10)

nee

1.969 (1.709)

 

1.969 (1.709)

20.100

 

Raad voor Plantenrassen

Pinxterhuis, B. **

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Visser, R.G.F.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Vloten- Doting, L. van

voorzitter

  

0,17 (0,17)

nee

18.614 (17.723)

 

18.614 (17.723)

33.366

 

Raad voor Plantenrassen

Willems, A.J.H.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Winden, C.M.M. van

vice-voorzitter

  

0.10 (0,10)

nee

1.955 (3.612)

 

1.955 (3.612)

20.100

 

1. Bezoldiging in 2019 was lager dan 1700.

**Betreft topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Er zijn in 2020 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence