Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Tabel 69 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Bedragen x € 1.000).
      

CBG

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

713

648

0

0

Ja

Bijzonderheden

CBG heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en levert geen eigen jaarrekening op (loopt mee in VWS jaarverslag onder agentschappen). Het betreft hier de realisatie over 2019. De jaarrekening over 2020 wordt uiterlijk 15 maart ingediend (kaderwet zbo's).

      
      

CCMO

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

5.219

5.360

0

0

Ja

Bijzonderheden

CCMO heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en levert geen eigen jaarrekening op (loopt mee in VWS jaarverslag onder VWS-kern).

      
      

CAK

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

118.650

126.584

0

2

ja

Bijzonderheden

Ontvangt ook een bijdrage van JenV.

      
      

CIZ

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

94.100

97.700

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

CSZ

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

2.200

1.900

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

NZa

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

60.034

61.609

0

277

nee

Bijzonderheden

Ontvangt ook een bijdrage van JenV

      
      

ZiNL

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

63.697

64.016

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

PUR

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

1.380

1.380

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

ZonMw

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

283.892

251.728

2279

1605

ja

Bijzonderheden

ZonMW ontvangt ook bijdragen van LNV en SZW.

      
      

Dopingautoriteit

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

2.470

2.645

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

0

0

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
      
      

Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

0

0

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

0

0

0

0

nee

Bijzonderheden

 
      
      

FMMU B.V.

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

250

231

0

0

Ja

Bijzonderheden

FMMU heeft een opdracht van VWS voor de Indicatiestelling van de Hoge Persoonlijke Kilometer Budgetten voor het Bovenregionaal vervoer.

      
      

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

9.005

12.678

  

ja

Bijzonderheden

ZBO wordt gefinacieerd uit de premie's en niet direct door het departement

      
      

Zorgverzekeraars Zvw

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

51.044

50.624

0

0

Ja

Bijzonderheden

bedragen in miljarden en de ZBO wordt gefinacierd uit de premie's en niet direct door het departement

      
      

Concessie-houders zorg-kantoren

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo 2020

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

25.070

25.899

0

0

ja

Bijzonderheden

bedragen in miljarden en de ZBO wordt gefinacierd uit de premie's en niet direct door het departement

Licence