Base description which applies to whole site

5.1 Ontwikkeling premies voor Zvw en Wlz

Tabel 17 geeft een overzicht van de premies Zvw en Wlz conform de stand ontwerpbegroting 2020 en conform de (voorlopige) realisatie.

Tabel 17 Premieoverzicht
 

Begroting

Bijstelling

Jaarverslag

 

2020

2020

2020

 

a

b

c=a+b

Zvw

   

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

6,70

0,00

6,70

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,45

0,00

5,45

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.421

‒ 7

1.414

    

Wlz

   

Procentuele premie (in %)

9,65

0,0

9,65

Bron: VWS, NZa.

Zowel de Wlz-premie als de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw zijn door het kabinet vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting 2020. De nominale premie Zvw voor 2020 werd in de begroting 2020 geraamd op € 1.421. De nominale premie voor 2020 is door de zorgverzekeraars € 7 lager vastgesteld op € 1.414.

Licence