Base description which applies to whole site

17. Saldibalans

Tabel 91 Saldibalans per 31 december 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

 

31-12-2020

                     

Intra-comptabele posten

       

Intra-comptabele posten

     
                     

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

8.667.919

 

6.961.305

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.039.375

 

922.242

3)

Liquide middelen

2.136

 

1.353

           

4)

Rekening-courant RHB1

0

 

0

 

4a)

Rekening-courant RHB

7.626.988

 

5.971.991

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

343.668

 

281.133

 

5a)

Begrotingsreserves

343.668

 

281.133

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

27.455

 

35.076

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

31.147

 

103.501

8)

Kas-transverschillen

0

 

0

           
                     

Subtotaal intra-comptabel

9.041.178

 

7.278.867

 

Subtotaal intra-comptabel

9.041.178

 

7.278.867

                     

Extra-comptabele posten

       

Extra-comptabele posten

     

9)

Openstaande rechten

0

 

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10)

Vorderingen

692.252

 

747.024

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

692.252

 

747.024

11a)

Tegenrekening schulden

0

 

0

 

11)

Schulden

0

 

0

12)

Voorschotten

8.675.394

 

6.584.853

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

8.675.394

 

6.584.853

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

27.569

 

27.569

 

13)

Garantieverplichtingen

27.569

 

27.569

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.620.540

 

1.015.482

 

14)

Andere verplichtingen

1.620.540

 

1.015.482

15)

Deelnemingen

0

 

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

                     

Subtotaal extra-comptabel

11.015.755

 

8.374.928

 

Subtotaal extra-comptabel

11.015.755

 

8.374.928

                     

Totaal

20.056.933

 

15.653.795

 

Totaal

20.056.933

 

15.653.795

1

Rijkshoofdboekhouding

Licence