Base description which applies to whole site

7 7 Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 18 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van Defensie (X)1 (Bedragen x € 1.000)
  

(1)

  

(2)

  

(3)=(2)-(1)

 

Artikel Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en

     

vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

          

TOTAAL

15.540.716

11.631.696

160.097

12.221.391

12.094.802

166.534

‒ 3.319.325

463.106

6.437

          

Beleidsartikelen

5.235.423

5.263.450

152.369

5.455.982

5.336.825

130.083

220.559

73.375

‒ 22.286

          

1. Inzet

179.626

207.375

2.907

137.128

165.233

6.739

‒ 42.498

‒ 42.142

3.832

2. Koninklijke Marine

797.314

797.314

10.796

1.027.350

826.570

17.682

230.036

29.256

6.886

3. Koninklijke Landmacht

1.383.777

1.383.777

10.375

1.402.622

1.368.103

5.968

18.845

‒ 15.674

‒ 4.407

4. Koninklijke Luchtmacht

664.006

664.284

12.032

610.043

701.884

14.487

‒ 53.963

37.600

2.455

5. Koninklijke Marechaussee

463.056

463.056

4.376

501.168

501.803

8.199

38.112

38.747

3.823

7. Defensie Materieel Organisatie

597.449

597.449

43.405

538.836

558.831

18.830

‒ 58.613

‒ 38.618

‒ 24.575

8. Defensie Ondersteuningscommando

1.150.195

1.150.195

68.478

1.238.835

1.214.401

58.178

88.640

64.206

‒ 10.300

          

Niet-beleidsartikelen

10.305.293

6.368.246

7.728

6.765.409

6.757.977

36.451

‒ 3.539.884

389.731

28.723

          

9. Algemeen

162.600

162.600

0

172.023

172.522

2.053

9.423

9.922

2.053

10. Apparaat Kerndepartement

1.627.606

1.627.606

7.728

1.537.856

1.529.925

34.398

‒ 89.750

‒ 97.681

26.670

11. Geheim

15.068

15.068

0

14.724

14.724

0

‒ 344

‒ 344

0

12. Nog onverdeeld

51.629

51.629

0

0

0

0

‒ 51.629

‒ 51.629

0

13. Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

8.448.390

4.511.343

0

5.040.806

5.040.806

0

‒ 3.407.584

529.463

0

1

Een nadere toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is te vinden in het beleidsverslag onder ‘Financiële ontwikkelingen’.

Licence