Base description which applies to whole site

8 Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap

Tabel 19 Samenvattende verantwoordingsstaat 2021 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Defensie (X) (bedragen x € 1.000)
  

(1) vastgesteldebegroting

 

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

Baten-lastendienst Paresto

      

Totale baten

 

75.176

 

66.470

‒ 8.706

57.706

Totale lasten

 

75.176

 

63.414

‒ 11.762

58.086

Saldo van baten en lasten

 

 

3.056

3.056

‒ 380

Totaal kapitaalontvangsten

 

 

4.352

Totaal kapitaaluitgaven

 

 

1.237

1.237

80

Licence