Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 44 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)12

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.714.397

7.846.156

4.820.359

19.526.722

12.322.701

5.699.567

4.812.325

4.476.545

879.208

           
 

Beleidsartikelen

14.428.084

7.559.843

4.795.367

19.221.761

12.017.740

5.639.710

4.793.677

4.457.897

844.343

1

Goed functionerende economie en markten

282.237

240.528

439.858

258.215

260.228

428.676

‒ 24.022

19.700

‒ 11.182

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

7.032.899

2.954.496

153.738

10.788.922

7.004.468

591.029

3.756.023

4.049.972

437.291

3

Toekomstfonds

250.348

265.316

44.000

389.876

328.336

82.025

139.528

63.020

38.025

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.140.587

3.377.490

3.383.771

6.728.172

3.388.161

4.346.787

587.585

10.671

963.016

5

Een veilig Groningen met perspectief

722.013

722.013

774.000

1.056.576

1.036.547

191.193

334.563

314.534

‒ 582.807

           
 

Niet-beleidsartikelen

286.313

286.313

24.992

304.961

304.961

59.857

18.648

18.648

34.865

40

Apparaat

286.313

286.313

24.992

304.961

304.961

59.857

18.648

18.648

34.865

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, de tweede tot en met de negende incidentele suppletoire begrotingen en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB's die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Licence