Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 45 Samenvattende verantwoordingsstaat 2021 inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

Realisatie 2020 (4)

Agentschap Telecom

    

Totale baten

60.435

60.703

268

55.384

Totale lasten

60.435

60.971

536

57.208

Saldo van baten en lasten

0

‒ 268

‒ 268

‒ 1.824

     

Totale kapitaaluitgaven

9.365

5.269

‒ 4.096

6.357

Totale kapitaalontvangsten

5.765

5.703

‒ 62

2.987

     

Dienst ICT Uitvoering

    

Totale baten

302.203

346.914

44.711

319.334

Totale lasten

302.203

326.014

23.811

316.017

Saldo van baten en lasten

0

20.900

20.900

3.317

     

Totale kapitaaluitgaven

63.212

44.325

‒ 18.887

46.741

Totale kapitaalontvangsten

32.000

11.827

‒ 20.173

25.086

     

Nederlandse Emissieautoriteit

    

Totale baten

11.047

10.661

‒ 386

10.494

Totale lasten

11.047

9.863

‒ 1.184

9.600

Saldo van baten en lasten

0

798

798

894

     

Totale kapitaaluitgaven

0

2.991

2.991

2.144

Totale kapitaalontvangsten

400

2.870

2.470

326

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

    

Totale baten

772.836

973.566

200.730

828.947

Totale lasten

772.836

950.790

177.954

802.212

Saldo van baten en lasten

0

22.776

22.776

26.735

     

Totale kapitaaluitgaven

43.806

66.054

22.248

32.057

Totale kapitaalontvangsten

29.200

25.669

‒ 3.531

16.528

Licence