Base description which applies to whole site

9. Jaarverantwoording baten-lastenagentschappen per 31 december 2021

Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZK)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

Tabel 46 A - Realisatie agentschappen 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moederdepartement (EZK)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom

33.295

4.825

21.919

664

60.703

Dienst ICT Uitvoering

232.388

113.563

888

75

346.914

Nederlandse Emissieautoriteit

6.740

3.889

0

32

10.661

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

531.193

409.275

31.902

1.196

973.566

Totaal

803.616

531.552

54.709

1.967

1.391.844

Tabel 47 B - Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2021) (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Agentschap Telecom

33.776

art. 1 Goed functionerende economie en markten

33.068

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

708

Dienst ICT Uitvoering

232.388

art. 40 Apparaat

25.227

Bijdrage agentschappen en diensten

207.161

Nederlandse Emissieautoriteit

7.117

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

7.117

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

560.576

art. 1 Goed functionerende economie en markten

14.626

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

168.023

art. 3 Toekomstfonds

9.181

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

77.196

art. 5 Een veilig Groningen met perspectief

281.256

art. 40 Apparaat

10.294

Subtotaal

833.857

af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU

‒ 207.161

Totale bijdrage EZ-begroting

626.696

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het verschil tussen de bijdrage aan RVO en de gerealiseerde omzet moederdepartement is grotendeels te verklaren door lagere realisatie op DG Groningen Bovengronds (circa € 20 mln) en DG B&I (circa € 12 mln). De realisatie op de opdracht DG Groningen Bovengronds is lager uitgevallen door een lagere afhandeling van aanvragen. Voor B&I is een lagere omzet gerealiseerd op bepaalde onderdelen mede als gevolg van Coronapandemie (geen reiskosten, niet of anders organiseren van bijeenkomsten).

Licence