Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's) en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's)

Tabel 111 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)

Naam ZBO/RWT

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Centraal Bureau voor de Statistiek

154.210

159.260

4.571

4.632

Nee

Edelmetaal Waarborg Nederland

    

Nee

Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

    

Nee

Kamer van Koophandel

118.5951

129.5102

4.881

6.696

Nee

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet

    

Nee

Nederlandse Emissieautoriteit

200

210

  

Nee

Raad voor de Accreditatie

271

274

 

12

Nee

Bestuur Autoriteit Consument en Markt

761

670

650

645

Nee

Instituut Mijnbouwschade Groningen

1.950

  

Nee

Stichting COVA

111.000

89.426

  

Nee

TNO

209.783

244.262

3.776

1.755

Nee

VSL

9.741

15.980

  

Nee

De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders

    

Nee

WaarborgHolland

    

Nee

1

Dit bedrag is exclusief budgetfinanciering van het Handelsregister groot € 4.903.000.

2

Betreft Rijksbijdrage 2021. Dit bedrag is exclusief de budgetfinanciering van het Handelsregister groot € 5.008.000.

Licence