Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 16 Departementale verantwoordingsstaat 2022 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

11 691 848

11 807 800

965 770

12 901 096

12 900 368

1 338 563

1 209 248

1 092 568

372 793

           
 

Beleidsartikelen

10 711 739

10 862 691

902 590

11 949 751

11 956 732

1 309 881

1 238 012

1 094 041

407 291

           

1

Versterkte internationale rechtsorde

114 112

123 822

 

261 584

139 797

 

147 472

15 975

 

2

Veiligheid en stabiliteit

276 987

282 496

1 000

259 524

266 588

18 361

‒ 17 463

‒ 15 908

17 361

3

Europese samenwerking

10 265 666

10 402 889

868 916

11 354 504

11 489 868

1 235 495

1 088 838

1 086 979

366 579

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

54 974

53 484

32 674

74 139

60 479

56 025

19 165

6 995

23 351

           
 

Niet-beleidsartikelen

980 109

945 109

63 180

951 345

943 636

28 682

‒ 28 764

‒ 1 473

‒ 34 498

           

5

Geheim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Nog onverdeeld

2 868

2 868

 

0

0

 

‒ 2 868

‒ 2 868

 

7

Apparaat

977 241

942 241

63 180

951 345

943 636

28 682

‒ 25 896

1 395

‒ 34 498

           
Licence