Base description which applies to whole site

17. Saldibalans

Tabel 90 Saldibalans per 31 december 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Passiva

31-12-2022

 

31-12-2021

          

Intra-comptabele posten

Intra-comptabele posten

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

7.275.043

 

8.667.919

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

771.661

 

1.039.375

3)

Liquide middelen

3.397

 

2.136

     

4)

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a)

Rekening-courant RHB

6.445.420

 

7.626.988

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

404.793

 

343.668

5a)

Begrotingsreserves

404.793

 

343.668

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

21.919

 

27.455

7)

Schulden buiten begrotingsverband

83.278

 

31.147

8)

Kas-transverschillen

0

 

0

     
          

Subtotaal intra-comptabel

7.705.152

 

9.041.178

Subtotaal intra-comptabel

7.705.152

 

9.041.178

          

Extra-comptabele posten

Extra-comptabele posten

9)

Openstaande rechten

0

 

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10)

Vorderingen

503.212

 

692.252

10a)

Tegenrekening vorderingen

503.212

 

692.252

11a)

Tegenrekening schulden

0

 

0

11)

Schulden

0

 

0

12)

Voorschotten

8.964.058

 

8.675.394

12a)

Tegenrekening voorschotten

8.964.058

 

8.675.394

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

27.569

 

27.569

13)

Garantieverplichtingen

27.569

 

27.569

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.346.819

 

1.620.540

14)

Andere verplichtingen

1.346.819

 

1.620.540

15)

Deelnemingen

0

 

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

10.841.658

 

11.015.755

Subtotaal extra-comptabel

10.841.658

 

11.015.755

          

Totaal

18.546.810

 

20.056.933

Totaal

18.546.810

 

20.056.933

1

Rijkshoofdboekhouding

Licence