Base description which applies to whole site

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Vanaf begrotingsjaar 2021 is een nieuwe artikelstructuur ingevoerd. In onderstaande budgettaire tabel worden daarom alleen de realisatiecijfers van de oude artikelstructuur weergegeven. De actuele realisatiestanden voor 2021 en de standen van de ontwerpbegroting 2021 staan op de nieuwe artikelen 21, 22, 23 en 24 en worden daar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

 

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

  

99.844

697.136

636.392

Waarvan garantieverplichtingen

   

0

0

Waarvan overige verplichtingen

  

99.844

679.136

636.392

      

Uitgaven

  

110.843

649.716

539.409

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     
      

Subsidies

  

2.952

36.211

126.867

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

  

1.070

1.000

1.000

Natuur en biodiversiteit op land

  

1092

1.143

1.038

Beheer Kroondomein

  

790

790

700

Regio Deals

   

33.278

124.129

Leningen

  

26.259

25.297

24.116

Rente en aflossingen voor bestaande leningen

  

26.259

25.297

24.116

Opdrachten

  

25.091

32.457

196.648

Natuur en Biodiversiteit Grote wateren

  

6.028

9.336

10.109

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

  

4.678

4.256

6.119

Overige stelsel activiteiten

  

1.480

4.068

4.687

Internationale Samenwerking

  

4.118

2.495

1.600

Natuur en Biodiversiteit op land

  

8.337

9.518

103.456

Caribisch Nederland

  

402

2.572

2.629

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

  

48

119

67.549

Regio deals

  

0

93

499

Bijdragen aan medeoverheden

  

381

983

373

Caribisch Nederland

  

381

983

373

Bijdragen aan agentschappen

  

28.018

25.597

29.687

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

  

21.063

18.512

21.534

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  

6.955

7.085

8.153

Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s

  

26.967

27.814

28.510

Staatsbosbeheer

  

26.967

27.814

28.510

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

  

1.175

1.357

1.847

Contributies

  

1.175

1.357

1.847

Storting begrotingsreserve

   

500.000

131.361

Storting begrotingsreserve stikstof

   

500.000

131.361

Ontvangsten

  

55.777

44.249

183.436

Landinrichtingsrente

  

38.243

36.712

30.481

Verkoop gronden

  

15.000

5.000

2.933

Overige

  

2.534

2.537

3.472

Onttrekking begrotingsreserve

    

146.550

Licence