Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2022 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2022 € 216.000.

WNT-verantwoording 2022 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Naam instelling

Naam functionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienst verband in FTE (+ tussen haakjes omvang in 2021)

Op externe inhuurbasis (nee; < = 12 kalendermaanden > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Totale bezoldiging in 2022 (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering overschrijding (indien van toepassing)

Centrale Commissie Dierproeven

Blaauboer, B. **

vice-voorzitter

         

Centrale Commissie Dierproeven

Hellebrekers, L.J.

voorzitter

  

0,22 (0,22)

nee

27.425 (26.678)

 

27.425 (26.768)

47.520

 

Centrale Commissie Dierproeven

Klatter, F.A.

lid

  

0,11 (0,11)

nee

13.791 (12.635)

 

13.791 (12.635)

23.760

 

Centrale Commissie Dierproeven

Nordquist, R.E.

lid

15-4-2022

 

0,11 (0,11)

nee

9.552 (-)

 

9.552 (-)

17.901

 

Centrale Commissie Dierproeven

Stassen, E.N.

lid

  

0,11 (0,11)

nee

13.630 (12.555)

 

13.630 (12.555)

23.760

 

Centrale Commissie Dierproeven

Valk, J.B.F. van der

lid

  

0,11 (0,11)

nee

14.160 (6.208)

 

14.160 (6.208)

23.760

 

Centrale Commissie Dierproeven

Veld, M. ter

lid

  

0,11 (0,11)

nee

13.543 (12.275)

 

13.543 (12.275)

23.760

 

Grondkamer Noord

Berg, R.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.032 (-)

 

4.032 (-)

15.120

 

Grondkamer Noord

Burgsteden, A.G. van

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.490 (3.069)

 

3.490 (3.069)

15.120

 

Grondkamer Noord

T.K. Hoogslag

voorzitter

 

1-11-2022

0,29 (0,29)

nee

24.914 (29.278)

4.599 (5.422)

29.513 (34.700)

52.200

 

Grondkamer Noord

Idsardi J

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.270 (5.460)

 

5.270 (5.460)

15.120

 

Grondkamer Noord

Idzenga, H.J.

voorzitter

1-11-2022

 

0,29

nee

5.218

954

6.172

10.440

 

Grondkamer Noord

Keurentjes, F.A.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.389 (3.528)

 

5.389 (3.528)

15.120

 

Grondkamer Noord

Kraak, D

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.590 (5.124)

 

4.590 (5.124)

15.120

 

Grondkamer Noord

Panman R.G

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.247 (3.276)

 

7.247 (3.276)

15.120

 

Grondkamer Noordwest

Bakker. R

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.116 (9.278)

 

6.116 (9.278)

15.120

 

Grondkamer Noordwest

Giesen, S.H.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.872 (13.057)

 

6.872 (13.057)

15.120

 

Grondkamer Noordwest

Knook, N.G.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.751 (9.110)

 

6.751 (9.110)

15.120

 

Grondkamer Noordwest

Peper, G.A.M.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

31.451 (2.456)

5.500 (461)

36.951 (2.917)

62.640

 

Grondkamer Noordwest

P.H. Reinders Folmer **

(vml.) lid

         

Grondkamer Noordwest

Schaik, G.M. van

lid

  

0,07 (0,07)

nee

1.806 (3.395)

 

1.806 (3.395)

15.120

 

Grondkamer Noodwest

Wassenaar, N.C.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.921 (5.456)

 

4.921 (5.456)

15.120

 

Grondkamer Noordwest

Willemink, J.H.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.157 (4.735)

 

4.157 (4.735)

15.120

 

Grondkamer Oost

Aalberts W.J

lid

  

0,07 (0,07)

nee

8.322 (8.227)

 

8.322 (8.227)

15.120

 

Grondkamer Oost

Bouman, H.B.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.789 (10.316)

 

6.789 (10.316)

15.120

 

Grondkamer Oost

Daalen, J.K.B. van

voorzitter

 

1-11-2022

0,29 (0,29)

nee

24.914 (29.278)

4.599 (5.422)

29.513 (34.700)

52.200

 

Grondkamer Oost

Doeschot B.E.G. ten **

lid

  

0,07 (0,07)

 

- (19.798)

 

- (19.798)

  

Grondkamer Oost

Geene, A.G.R.C.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.458 (6.293)

 

5.458 (6.293)

15.120

 

Grondkamer Oost

Hendricksen, R. **

lid

         

Grondkamer Oost

A.J. Louter

voorzitter

1-11-2022

 

0,29

nee

5.218

954

6.172

10.440

 

Grondkamer Zuid

Boer, A. de

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.132 (12.370)

5.570 (2.253)

35.702 (14.623)

62.640

 

Grondkamer Zuid

Coppens, C.A.A.

lid

 

1-8-2022

0,07 (0,07)

nee

11.078 (8.233)

 

11.078 (8.233)

8.820

2.258 ***

Grondkamer Zuid

Drummen, D.P.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

13.668 (7.712)

 

13.668 (7.712)

15.120

 

Grondkamer Zuid

Helvoort, P.J.T.E. van *

lid

  

0,07 (0,07)

nee

12.285 (7.802)

 

12.285 (7.802)

15.120

 

Grondkamer Zuid

J.A.F. van den Hout

lid

1-10-2022

 

0,07

nee

 

3.780

 

Grondkamer Zuid

Janssen, H.G.J.M.

lid

 

15-01-2022

0,07 (0,07)

nee

6.066 (10.090)

 

6.066 (10.090)

580

5.486***

Grondkamer Zuid

Kakkenberg, M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.566 (5.419)

 

4.566 (5.419)

15.120

 

Grondkamer Zuid

F.G.M. Michielsen

lid

1-5-2022

 

0,07

nee

5.738

 

5.738

10.080

 

Grondkamer Zuidwest

Eijk, P.J. van der

lid

  

0,07 (0,07)

nee

5.809 (3.736)

 

5.809 (3.736)

15.120

 

Grondkamer Zuidwest

Habben Jansen, C

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.015 (3.563)

 

6.015 (3.563)

15.120

 

Grondkamer Zuidwest

P.C. de Koning

lid

1-2-2022

 

0,07

nee

8.009

 

8.009

13.860

 

Grondkamer Zuidwest

Kubber, F. de

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.335 (5.282)

 

7.335 (5.282)

15.120

 

Grondkamer Zuidwest

Oostdam J.J.H.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.974 (4.491)

 

7.974 (4.491)

15.120

 

Grondkamer Zuidwest

Lende-Mulder, E. van der

Voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.132 (9.914)

5.560 (1.802)

35.692 (11.716)

62.640

 

Kamer voor de binnenvisserij

O.A. van der Galiën

plv. voorzitter

1-11-2022

 

0,07

nee

 

2.520

 

Kamer voor de binnenvisserij

Gils, W.M.A. van

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.410 (4.242)

 

4.410 (4.242)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Hoetmer, R.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.230 (4.074)

 

3.230 (4.074)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Janssen, J.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

6.066 (10.048)

 

6.066 (10.048)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Lammerts, R.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.528 (-)

 

3.528 (-)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Leliveld, C.C.L.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.188 (4.090)

 

3.188 (4.090)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Lok, S.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

2.921 (2.184)

 

2.921 (2.184)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Michielsen, A.F.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

2.423 (2.310)

 

2.423 (2.310)

15.120

 

Kamer voor de binnenvisserij

Veenman, R.

lid

 

1-7-2022

0,07 (0,07)

nee

5.061 (3.360)

 

5.061 (3.360)

7.560

 

Kamer voor de binnenvisserij

Wignand, S.D.G.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

30.474 (4.913)

6.422 (922)

36.896 (5.835)

62.640

 

Kamer voor de binnenvisserij

Wit, A. de

lid

  

0,07 (0,07)

nee

3.103 (-)

 

3.103 (-)

15.120

 

Grondkamer Noord, Zuid en Zuidwest, (plv.) Oost en Kamer voor de binnenvisserij

Bosselaar, J.W.A.

secretaris

  

1 (1)

nee

77.383 (71.895)

13.328 (12.379)

90.711 (84.274)

216.000

 

Kamer voor de binnenvisserij, Grondkamer Noordwest, Oost

Mul, A.

secretaris

  

1 (1)

nee

82.798 (75.635)

14.014 (13.090)

96.813 (88.726)

216.000

 

Raad voor Plantenrassen

Bartelink, H.H. **

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Groenewoud, C.J.A.

secretaris

  

1 (1)

nee

91.115 (88.588)

13.795 (13.485)

104.910 (101.072)

216.000

 

Raad voor Plantenrassen

Haar, H. van de **

lid

 

30-6-2022

0,1 (0,1)

 

- (2.578)

 

- (2.578)

  

Raad voor Plantenrassen

Heimovaara, S. **

lid

 

22-3-2022

       

Raad voor Plantenrassen

Hoogendijk, A.N. **

lid

  

(0,1)

 

(1.806)

 

(1.806)

  

Raad voor Plantenrassen

Meijerink, G.A.A.M.

lid

  

0,1 (0,1)

nee

2.298 (1.998)

 

2.298 (1.998)

21.600

 

Raad voor Plantenrassen

Pinxterhuis, B.

lid

  

0,1 (0,1)

 

1.980 (-)

 

1.980 (-)

21.600

 

Raad voor Plantenrassen

Vloten- Doting, L. van

voorzitter

 

30-6-2022

0,17 (0,17)

nee

8.779 (18.448)

 

8.779 (18.448)

18.209

 

Raad voor Plantenrassen

Willems, A.J.H. **

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Harmsma, H.**

voorzitter

1-7-2022

        

Raad voor Plantenrassen

Ettekoven,C. van**

lid

1-7-2022

        

Raad voor Plantenrassen

Peleman, J.D. **

lid

1-7-2022

        

Raad voor Plantenrassen

Kooman-Gersmann, M. **

lid

1-7-2022

        

Raad voor Plantenrassen

Winden, C.M.M. van

vice-voorzitter

 

30-6-2022

0,1 (0,1)

nee

1.845 (1.983)

 

1.845 (1.983)

21.600

 

* Het bedrag voor 2021 is een correctie ten opzichte van de WNT-verantwoording 2021: de vergoeding over 2021 was per abuis niet opgenomen in de verantwoording door een administratieve oorzaak. Dit heeft niet geleid tot een onverschuldigde betaling.

** Betreft topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder.

*** Deze overschrijding is conform artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT toegestaan, aangezien een deel van de bezoldiging die is uitbetaald in 2022 is toe te rekenen aan werkzaamheden uit 2021. Van het bezoldigingsmaximum van 2021 was na de betalingen in 2021 nog ruimte beschikbaar. De bezoldiging in 2022 die is toe te rekenen aan 2021 overschrijdt deze ruimte niet.

Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Er zijn in 2022 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence