Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Bedragen x € 1.000).

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bureau Beheer Landbouwgronden/

     

Commissie Beheer Landbouwgronden

     

Bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Nee

      

Centrale Commissie Dierproeven

     

Bedrag

2.225

0

nvt

nvt

Ja

De bijdrage aan CCD is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

     
      

College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden

     

Bedrag

2.495

3.226

nvt

nvt

Ja

      

Alle bijdragen van andere departementen aan Ctgb worden budgettair overgeboekt naar LNV en door LNV toegekend.

     
      

Stichting Bureau Erkenningen

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

      

Raad voor Plantenrassen

     

Bedrag

1.344

1.110

nvt

nvt

Nee

      
      

Rendac BV

     

Bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rendac ontvangt vanuit het Diergezondheidsfonds een vergoeding voor het onderhouden van extra destructiecapaciteit voor het geval er een dierziekte uitbreekt.

     
      

Staatsbosbeheer

     

Bedrag

28.293

29.649

nvt

nvt

Nee

      

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

     

Bedrag

Nvt

nvt

nvt

nvt

Nee

      

Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

     

Bedrag

200

    
      

Gezondheidsdienst Dieren BV

 

88

nvt

nvt

Nee

Bedrag

nvt

    

Bijzonderheden:

     

Rijksbekostiging door subsidiëring en valt niet onder de gehanteerde definitie voor «Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s».

 

nvt

nvt

nvt

Ja

      

GD is een RWT sinds april 2021.

     
      
      
      

Wageningen Research

     

Bedrag

101.825

96.210

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Alle bijdragen van andere departementen aan WR worden budgettair overgeboekt naar LNV en door LNV toegekend.

     
 

Los van deze bijdrage, heeft WR subsidies ontvangen

 
      

Stichting Skal

     

Bedrag

1.000

2.914

nvt

nvt

Nee

      

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau

     

Bedrag

1.500

5.075

nvt

nvt

Nee

      

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

     

Bedrag

348

248

nvt

nvt

Nee

      

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

     

Bedrag

Nvt

nvt

nvt

nvt

Nee

      

Grondkamers

     

Bedrag

3.154

0

Nvt

Nvt

Ja

De bijdrage aan Grondkamers is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

     
      

Kamer voor de binnenvisserij

     

Bedrag

300

0

Nvt

Nvt

Ja

De bijdrage aan Kabivi is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

     
Licence