Base description which applies to whole site

Bijlage 10: NGF

Uitgaven NGF-projecten van het ministere van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

RIS/IBOS Nummer

V/U/O

Totaal ja/nee

Uitgavenoverzicht NGF-projecten (bedragen x € 1.000)

        
            
    

Totaal toegekend NGF-budget

Realisatie

Restant

     

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Artikel 23 - Kennis en innovatie

U

 

Totaal uitgaven

20.809

     

678

20.131

            

Subtotaal uitgaven project CROP-XR

U/V

 

678

20.809

     

678

20.131

U23 Kennis en innovatie (05 - Subsidies)

U/V

 

678

20.809

     

678

20.131

290520-U23 Groeifonds - Crop XR

U/V

 

678

20.809

     

678

20.131

Algemeen

Deze bijlage bevat de financiële informatie en beknopte toelichting van de stand van zaken van de Nationaal Groeifonds (NGF)-projecten die onder verantwoordelijkheid van LNV vallen.

In de tweede (2022) investeringsronde van het Nationaal Groeifonds zijn 2 voorstellen van LNV Onderzoek, ontwikkeling en Innovatie goedgekeurd. Het project CROP-XR heeft een toekenning gekregen en is gestart in 2022. Voor het project Cellulaire Agricultuur is in eerste instantie een reservering geplaatst. Deze reservering is eind 2022 omgezet in een toekenning. In 2022 zijn alleen uitgaven gerealiseerd voor het project CROP-XR.

CROP-XR

CROP-XR wordt een virtueel, Nederlands instituut gericht op snellere ontwikkeling van extra-weerbare (eXtra-Resilient) landbouwgewassen.

Sterkere, meer weerbare gewassen worden cruciaal nu klimaatomstandigheden extremer worden en we tegelijkertijd minder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken om gewassen te helpen uiteenlopende stresscondities te weerstaan.

In CROP-XR ontwikkelen vooraanstaande Nederlandse onderzoeksgroepen en wereldwijd leidende, in Nederland gevestigde plantenveredelingsbedrijven samen innovatieve methoden om gewassen extra weerbaar te maken. In die methoden worden moderne plantenbiologie gecombineerd met kunstmatige intelligentie (AI) en digitale modellen. Die nieuwe inzichten worden direct toegepast om van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaarder variëteiten te ontwikkelen die ook in extremer condities duurzaam kunnen worden geteeld.

In 2022 heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden waaronder:

  • Fase 0 van het programma is van start gegaan. Als onderdeel van deze fase is het virtueel instituut gestart. LNV heeft subsidie verleend voor deze fase.

  • Voor PLANT-XR is een uitgewerkte aanvraag ingediend bij NWO. PLANT-XR is het funderend programma binnen CROP-XR waarin het werkplan voor het wetenschappelijke gedeelte in detail is uitgewerkt. NWO besluit op 22 februari over de financiering van dit voorstel binnen het Lange-Termijn-Programma (LTP).

  • Een private partij heeft zich als investerende partner aangesloten bij het programma.

Licence