Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 21 Samenvattende verantwoordingsstaat 2022 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2021

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

    
     

Totale baten

63.340

63.068

‒ 272

58.496

Totale lasten

63.340

62.936

‒ 404

57.340

Saldo van baten en lasten

0

132

132

1.156

     

Totale kapitaaluitgaven

‒ 500

‒ 299

201

872

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

     

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

    
     

Totale baten

99.920

112.094

12.174

114.154

Totale lasten

99.920

112.089

12.169

108.929

Saldo van baten en lasten

0

5

5

5.225

     

Totale kapitaaluitgaven

13.462

8.029

‒ 5.433

6.910

Totale kapitaalontvangsten

10.000

3.294

‒ 6.706

308

     

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

    
     

Totale baten

601.000

625.111

24.111

644.265

Totale lasten

601.000

628.172

27.172

628.403

Saldo van baten en lasten

0

‒ 3.061

‒ 3.061

15.862

     

Totale kapitaaluitgaven

‒ 15.000

‒ 10.450

4.550

8.726

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence