Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 20 Departementale verantwoordingsstaat 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting2

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven3

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.457.158

30.163.078

209.862

31.698.423

31.400.528

1.257.936

5.241.265

1.237.450

1.048.074

           
 

Beleidsartikelen

26.024.231

29.683.956

201.268

31.126.751

30.832.255

1.238.251

5.102.520

1.148.299

1.036.983

1

Volksgezondheid

916.427

4.443.046

40.403

3.769.283

5.286.291

485.260

2.852.856

843.245

444.857

2

Curatieve Zorg

3.392.112

3.456.031

123.295

3.496.633

3.444.812

138.158

104.521

‒ 11.219

14.863

3

Langdurige zorg en ondersteuning

14.146.569

13.982.147

5.691

15.459.398

13.655.535

6.606

1.312.829

‒ 326.612

915

4

Zorgbreed beleid

1.138.485

1.352.629

11.153

1.290.647

1.312.176

30.656

152.162

‒ 40.453

19.503

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

105.723

101.156

3.244

‒ 11.918

‒ 16.485

1.159

6

Sport en bewegen

413.244

429.823

15.740

438.868

469.573

75.054

25.624

39.750

59.314

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

218.918

215.431

1.568

4.862

‒ 1.511

‒ 1.333

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.685.697

5.685.697

0

6.347.281

6.347.281

497.705

661.584

661.584

497.705

           
 

Niet-beleidsartikelen

432.927

479.122

8.594

571.672

568.273

19.685

138.745

89.151

11.091

9

Algemeen

25.054

28.022

0

22.480

28.029

8.811

‒ 2.574

7

8.811

10

Apparaatsuitgaven

407.873

451.100

8.594

549.192

540.244

10.874

141.319

89.144

2.280

11

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en Nota van Wijziging

3

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Licence