Base description which applies to whole site

18. Saldibalans

Tabel 97 Saldibalans per 31 december 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2023

 

31-12-2022

 

Passiva

31-12-2023

 

31-12-2022

          

Intra-comptabele posten

   

Intra-comptabele posten

   

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

9.604.031

 

7.275.043

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.059.887

 

771.661

3)

Liquide middelen

2.347

 

3.397

     

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

 

0

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

8.482.250

 

6.445.420

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve1

592.737

 

404.793

5a)

Begrotingsreserves

592.737

 

404.793

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

24.185

 

21.919

7)

Schulden buiten begrotingsverband

88.426

 

83.278

8)

Kas-transverschillen

0

 

0

     
          

Subtotaal intra-comptabel

10.223.300

 

7.705.152

Subtotaal intra-comptabel

10.223.300

 

7.705.152

          

Extra-comptabele posten

   

Extra-comptabele posten

   

9)

Openstaande rechten

0

 

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10)

Vorderingen

552.035

 

503.212

10a)

Tegenrekening vorderingen

552.035

 

503.212

11a)

Tegenrekening schulden

1.637

 

0

11)

Schulden

1.637

 

0

12)

Voorschotten

11.799.482

 

8.964.058

12a)

Tegenrekening voorschotten

11.799.482

 

8.964.058

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

27.569

 

27.569

13)

Garantieverplichtingen

27.569

 

27.569

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.585.341

 

1.346.819

14)

Andere verplichtingen

1.585.341

 

1.346.819

15)

Deelnemingen

0

 

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

13.966.064

 

10.841.658

Subtotaal extra-comptabel

13.966.064

 

10.841.658

          

Totaal

24.189.364

 

18.546.810

Totaal

 

24.189.364

 

18.546.810

           
1

Rijkshoofdboekhouding

Licence