Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000) met de economische en functionele codering

ArtikelVerplichtingenUitgavenCodering
 199819992000199819992000economischfunctioneel
Algemene uitkering1 532 2001 678 5001 825 1001 550 3001 660 4001 785 10043C13.2
         
Integratie-uitkering rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen126 600131 600138 600126 600131 600138 60043C13.2
         
Integratie-uitkering afschaffing milieuleges31 25318 30031 25318 30043C13.2
         
Integratie-uitkering personele lasten VERDI7 7007 7007 7007 7007 7007 70043C13.2
         
Integratie-uitkering precariobelasting omroepkabels112001120043C13.2
Totaal1 697 7641 836 3001 971 4001 715 8641 818 2001 931 400  

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000) met de economische en functionele codering

ArtikelOntvangstenCodering
 1998119992000economischfunctioneel
Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet1 546 1391 818 2001 931 40036,3713.6

1 Sinds de Financiële-verhoudingswet zijn de ontvangsten gelijk aan de uitgaven. In 1998 zijn de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet f 169 725 000 lager dan de uitgaven. Dit omdat er in 1998 nog een batig saldo van het vorig dienstjaar was van f 169 725 000. Vanaf 1998 wordt er geen batig of nadelig saldo meer berekend, dus komt vanaf 1999 het batig of nadelig saldo van het vorig dienstjaar niet meer voor.

Licence