Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 8 OVERZICHT ECONOMISCHE EN FUNCTIONELE CLASSIFICATIES

Overzicht a1. Uitgaven per (macro-)economische categorie met totalen per economische hoofdgroep
CodeOmschrijvingt-2t-1Uitgavent
01Niet verdeeld02200713 636
03Interne verrichtingen (Uitgaven)76 89367 97757 752
0 76 89389 98471 388
     
11Beloning van werknemers456 267488 868497 878
12Overige goederen en diensten357 770408 786393 315
1Output,intermed. verbruik, afschr. en beloningen814 037897 654891 193
     
27Winstuitkeringen138 846140 000142 000
2Inkomen uit vermogen138 846140 000142 000
     
31Subsidies (producenten)804 8111 391 904953 417
3 804 8111 391 904953 417
     
43DOverige inkomensoverdrachten aan bedrijven194 050174 517182 512
43GOverige inkomensoverdrachten aan het buitenland177 338189 053179 320
43ZOverige inkomensoverdrachten aan meerdere sectoren188 732152 031163 805
47DOverige inkomensoverdrachten van bedrijven13 96444 47781 090
4Secundaire inkomensoverdrachten574 084560 078606 727
     
52Overige nieuwe investeringsgoederen12 38719 01215 308
5Investeringen en afschrijvingen12 38719 01215 308
     
62CInvesteringsbijdragen aan de locale overheid02 1695 808
62DInvesteringsbijdragen aan bedrijven876 482828 206784 598
62GInvesteringsbijdragen aan het buitenland24 61716 88718 186
63DOverige kapitaaloverdrachten aan bedrijven117 72770 15262 835
6Kapitaaloverdr.& aan-verkopen niet-gepr. niet-fin.1 018 826917 414871 427
     
72DVerstrekking van langlopende leningen aan bedrijv.90 994100 92696 635
72GVerstrekking van langlopende leningen aan buitenl.0420 00035 000
7Mutaties in financiele activa met lange looptijd90 994520 926131 635
 Totaal hoofdstuk3 530 8784 536 9723 683 095
Overzicht a2. Ontvangsten per(macro-)economische categorie met totalen per economische hoofdgroep
CodeOmschrijvingt-2t-1Ontvangstent
08Interne verrichtingen (Ontvangsten)61 53675 02549 000
0 61 53675 02549 000
     
12Overige goederen en diensten7311 3881 388
16Verkopen van goederen en diensten68 84862 89365 722
1Output,intermed. verbruik, afschr. en beloningen69 57964 28167 110
     
26Rente2 5841 2881 190
27Winstuitkeringen330 282366 080394 780
29Inkomen uit grond en minerale reserves4 626 0702 795 0002 819 000
2Inkomen uit vermogen4 958 9363 162 3683 214 970
     
31Subsidies (producenten)10 54719 5003 500
36Belastingen op productie en invoer213 008189 820194 730
3 223 555209 320198 230
     
47DOverige inkomensoverdrachten van bedrijven12 68023 50023 500
47GOverige inkomensoverdrachten van het buitenland2 765390 2333 579
47ZOverige inkomensoverdrachten van meerdere sectoren01 9401 940
4Secundaire inkomensoverdrachten15 445415 67329 019
     
62CInvesteringsbijdragen aan de locale overheid22 5244 50024 500
62DInvesteringsbijdragen aan bedrijven24 58015 00010 000
63DOverige kapitaaloverdrachten aan bedrijven8 8918 6008 600
6Kapitaaloverdr.& aan-verkopen niet-gepr. niet-fin.55 99528 10043 100
     
77DAflossingen van langlopende leningen van bedrijven115 739435 060124 960
7Mutaties in financiële activa met lange looptijd115 739435 060124 960
 Totaal hoofdstuk5 500 7854 389 8273 726 389
Overzicht b1. Uitgaven per functionele categorie
CodeOmschrijvingt-2t-1Uitgavent
01.32Centrale diensten (planning en statistiek)66 03382 11979 794
01.34Overige02 1992 248
01.43Buitenl. betrekkingen (intern organisaties)5 3325 1025 424
03.5Openbare orde veiligheid (burg. bescherming)13400
06.2Sociale bijstand15 90514 86813 330
06.35Maatschappelijke dienstverlening (schade)6161 5560
07.35Milieu (overig)20008 28025 068
09.0Brandstoffen en energie (Algemeen)161 630179 773234 198
09.01Brandstoffen en energie (Algemeen) onderzoek177 082152 350169 295
09.1Brandstoffen en energie (brandstoffen)308 530301 341321 544
09.11Brandstoffen en energie (brandstoffen) onderzoek17 57816 52814 325
09.2Brandstoffen en energie (elektriciteit en overig)28 5995 8585 945
11.0Economische aangelegenheden e.d. (Algemeen)695 239744 301748 750
11.01Economische aangelegenheden e.d. (Algemeen) onderz6 8282 9501 966
11.1Economische aangelegenheden e.d. (alg. econ)542 048946 536498 071
11.11Ec. aangelegenheden e.d. (alg. econ) onderzoek8 5769 4078 441
11.2Economische aangelegenheden e.d. (Mijnwezen)31 59529 84329 505
11.3Economische aangelegenheden e.d. (Industrie)631 0511 133 073683 836
11.31Economische aangelegenheden e.d. (Ind.) onderzoek573 869593 659569 562
11.4Economische aangelegenheden e.d. (handel en opsl)89 52594 366114 741
11.41Ec. aangelegenheden e.d. (handel en opslag) onderz7 20010 78811 759
11.6Economische aangelegenheden e.d. (toerisme)64 49359 17355 883
11.7Economische aangelegenheden e.d. (Ov. diensten)35 14150 75740 274
11.9Ec. aangelegenheden e.d. nog nader te verdelen61 53692 03249 136
12.0Verkeer en Vervoer (algemeen)3381130
 Totaal hoofdstuk3 530 8784 536 9723 683 095
Overzicht b2. Ontvangsten per functionele categorie
CodeOmschrijvingt-2t-1Ontvangstent
01.32Centrale diensten (planning en statistiek)30 17824 43026 030
04.9Onderwijs nog nader te verdelen61 53675 02549 000
06.9Sociale voorzieningen nog nader te verdelen24 58015 00010 000
08.3Cultuur en recreatie (sport en recreatie)135 453151 500174 500
09.0Brandstoffen en energie (Algemeen)2 9351 2501 250
09.1Brandstoffen en energie (brandstoffen)4 966 7143 131 5003 164 230
11.0Economische aangelegenheden e.d. (Algemeen)8 1896 9426 938
11.1Economische aangelegenheden e.d. (alg. econ)68 335467 90683 661
11.2Economische aangelegenheden e.d. (Mijnwezen)3 4673 0003 000
11.3Economische aangelegenheden e.d. (Industrie)165 136474 380168 280
11.4Economische aangelegenheden e.d. (handel en opsl)34 25838 64839 250
13.9Overig nog nader te verdelen4246250
 Totaal hoofdstuk5 500 7854 389 8273 726 389
Licence