Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)
  

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

 

8.629,6

8.629,6

     

Amendement Koopmans en Cramer,

   

2009–2010, 32 123 A, nr. 16

 

0,0

 

Amendement Cramer,

   

2009–2010, 32 123 A, nr. 17

 

0,0

0,0

Amendement Koopmans en Roefs,

   

2009–2010, 32 123 A, nr. 31

 

0,0

 
     

Stand vastgestelde begroting 2010

 

8.629,5

8.629,5

     

– Suppletore mutaties:

   
     

1.

Voordelig saldo 2009

18.10

 

372,3

 

Toevoeging voordelig saldo 2009 aan artikelen

div.

477,1

104,8

2.

Noordwaard

16

4,2

4,2

3.

Bijdrage FES

19.10/div.

– 8,3

– 8,3

4.

Sanering Vecht

11

70,0

 
  

16

– 70,0

 

5.

Overboekingen andere begrotingen Rijk

19.09/div

– 79,6

– 79,6

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

9.022,9

9.022,9

Licence