Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1 000
 

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

2014

  

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    

Verplichtingen

133 706

 

578

134 284

– 65

26

– 6 711

– 6 271

          

Uitgaven:

        
          

Programma-uitgaven totaal

111 940

 

1 918

113 858

2 996

445

– 1 702

– 4 662

          

1.1

Internationale rechtsorde

46 699

 

– 2 527

44 172

1 091

16

16

16

          

1.2

Mensenrechten

52 169

 

1 445

53 614

193

532

532

532

          

1.3

Internationale juridische instellingen

13 072

 

3 000

16 072

1 712

– 103

– 2 250

– 5 210

Uitgaven

1.3. Internationale juridische instellingen

De verhoging van EUR 3 miljoen in 2010 en EUR 1,7 miljoen in 2011 vloeien voort uit een herschikking van de budgetten voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Deze verhogingen worden gecompenseerd door verlagingen in de jaren vanaf 2012.

Licence