Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

21.

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

Verplichtingen

35 663

14 014

49 677

217

217

217

217

         

Uitgaven:

37 027

14 014

51 041

217

217

217

217

21 25

Apparaat

7 867

– 326

7 541

– 283

– 283

– 283

– 283

a

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 326

 

– 283

– 283

– 283

– 283

         

Programma-uitgaven

29 160

14 340

43 500

500

500

500

500

 

Waarvan juridisch verplicht

2 241

      
         

21.1

Nationaal Veiligheidsbeleid

10 076

3 900

13 976

    
 

Waarvan juridisch verplicht

1 489

      

a

Bijdrage NEC (van artikel 25.2)

 

2 500

     

b

Digitale Veiligheid (van artikel 25.2)

 

800

     

c

Meldkamerproject (van artikel 23.1)

 

600

     
         

21.2

Nationaal CrisisCentrum

8348

9 940

18 288

    
 

Waarvan juridisch verplicht

752

      

a

Cell Broadcast (van artikel 23.1)

 

9 900

     

b

Crisisbarometer grieppandemie (van VWS)

 

40

     
         

21.3

Onderzoekraad voor veiligheid

10 736

500

11 236

500

500

500

500

 

Waarvan juridisch verplicht

0

      

a

OVV-zeevaartongevallen (van V&W)

 

500

 

500

500

500

500

         

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Artikelonderdeel 21.1

  • a. Bijdrage ten behoeve van het project NEC wordt overgeheveld vanuit artikel 25.

Artikelonderdeel 21.2

  • a. Het betreft hier investeringskosten in het kader van Cell Broadcast. Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van specifieke burgeralarmering waardoor de burgers bij rampen of crises zeer snel op lokaal/regionaal of landelijk niveau gealarmeerd kunnen worden via hun mobiele telefoon.

Licence