Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 29. IOOV

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

29.

IOOV

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

Verplichtingen

5 231

47

5 278

– 118

– 118

– 118

– 118

         

Uitgaven:

5 231

47

5 278

– 118

– 118

– 118

– 118

29 25

Apparaat

4 279

47

4 326

– 118

– 118

– 118

– 118

a

Verhuiskosten

 

200

     

b

Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1)

 

– 136

 

– 118

– 118

– 118

– 118

c

Bijdrage inspectieraad 2010 (naar artikel 37.2)

 

– 17

     
         

Programma-uitgaven

952

0

952

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

952

      

29.1

Inrichting en werking openbaar bestuur

952

0

952

0

0

0

0

         

Ontvangsten

0

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence