Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

 

Art. nr.

Uitgaven 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

 

136 724

Stand 1e suppletoire begroting 2010

 

139 381

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Extra uitgaven voor pensioenen en wachtgelden oud-leden

2.2

1 750

Verhoging fractiekosten

3.4

3 000

Overige mutaties

 

1 802

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

145 933

Licence