Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

 

9 732,1

71,9

Amendement Cramer c.s., 2009–2010,

   

32 123 XII, nr. 14

 

0,0

 

Stand vastgestelde begroting 2010

 

9 732,1

71,9

     

Stand eerste suppletoire begroting 2010

 

9 684,2

94,4

     

mutaties Miljoenennota 2011 (uitkomst 2010)

 

– 358,4

6,1

mutaties Najaarsnota 2010:

   
     

1.

Partners voor Water

31

– 4,8

 

2.

Betrouwbare netw.en acceptabele reistijd

34

4,3

 

3.

Mainports en logistiek

35

2,6

 

4.

Bew. waarb.en verb.van kwaliteit leefomg.

36

– 35,7

 

5.

Bijdr.aan Infrastructuurfonds en BDU

39

149,4

 

6.

Ondersteuning functioneren VenW

41

 

– 10,7

 

Diversen

 

1,9

0,1

Stand 2e suppletoire begroting 2010

 

9 443,5

89,9

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2010 van het ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties opgenomen in bovenstaande tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

Licence