Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1esuppletoire begroting

13 293

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. Overige mutaties

0

Stand 2esuppletoire begroting

13 293

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

Licence