Base description which applies to whole site

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

59 183

58 861

255 166

– 213 359

41 807

Uitgaven

97 762

204 837

164 373

– 44 871

119 502

17.01 Westerscheldetunnel

0

5 600

5 582

– 5 147

435

17.02 Betuweroute

0

46 674

41 345

– 9 514

31 831

17.03 Hoge snelheidslijn

0

83 362

83 446

– 29 869

53 577

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

83 362

83 446

– 29 869

53 577

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

0

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

97 762

69 219

34 000

– 341

33 659

17.05 Zuiderzeelijn

0

– 18

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

19 637

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

2 000

– Restant

    

97 865

17.09 Ontvangsten

0

0

0

5 286

5 286

Licence