Base description which applies to whole site

17.01 Westerscheldetunnel

Op de gelden bestemd voor de afhandeling van schadeclaims met betrekking tot de Westerscheldetunnel is slechts in beperkte mate een beroep gedaan.

Licence