Base description which applies to whole site

11.02 Beheer en onderhoud

De hogere realisatie heeft zich met name voorgedaan op het project «Masterplan Haringvlietsluizen». Tijdens het opstellen van de Najaarsnota werd nog een vertraging verwacht als gevolg van onvoldoende kwaliteitsborging. Deze vertraging is ingelopen omdat de kwaliteitsborging in de periode daarna is verbeterd. Hierdoor is een deel van de geplande werkzaamheden alsnog in 2010 opgeleverd.

Licence