Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

11.05 Verkenning en planstudie

Op een aantal verkenningen zijn relatief kleine overschotten ontstaan, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd:

  • De aanbesteding voor de Autonome Neerwaartse Trendstudie aan Deltares is vertraagd. De studie moeten eind 2013 de wetenschappelijke basis leveren voor een bestuurlijk advies over de haalbaar- en betaalbaarheid van de betreffende N2000-instandhoudingsdoelen op de lange termijn (afzonderlijk voor de Oosterschelde, het IJsselmeer en voor het Markermeer-IJsselmeer);

  • De verkenning Stevensweert is stopgezet. Nadere besluitvorming vindt plaats in het kader van de totale visie rond de hoogwaterbescherming in het Maasdal;

  • Latere opstartfase van de deelprogramma’s Rivieren en IJsselmeergebied. Daarnaast is de aanbesteding peilbesluit korte termijn vertraagd.

Licence