Base description which applies to whole site

13.02 Onderhoud en vervanging

De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat:

  • de nazorgbeschikking voor de Betuweroute niet is overgeboekt naar aanleg;

  • de uitgaven voor het Actieplan Groei op het spoor op de begroting van HXII achter blijven waardoor er minder is overgeboekt naar die begroting;

  • de realisatie van de gebruiksvergoeding lager is dan begroot waardoor de BTW-compensatie lager uitvalt en de realisatie van de gebruiksvergoeding HSA eveneens lager is dan begroot.

Verder is binnen deze operationele doelstelling een herrubricering doorgevoerd waardoor verschuivingen tussen de hoofdproducten zijn aangebracht.

Licence