Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2011. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de incidentele suppletoire begroting 2011 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen. Voor de beleidsartikelen 44 t/m 50 is de stand van de juridische verplichtingen niet gebaseerd op peildatum 1 maart maar 1 mei, als gevolg van de conversies van de diverse administratieve systemen van VROM/WWI en Vreemdelingen naar de BZK-systemen.

Licence